פינחס- דרכיה דרכי נועם

"פרשת פינחס שיחה קצרה". דברים מאלפים שכתב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל במחברתו האישית להורות שהקנאות מועילה רק לפרקים. אבל דרך התורה דרכיה דרכי נועם...

דרכיה דרכי נועם

 

"בקנאו את קינאתי בתוכם"

 

הנהגת הקנאות אינה קבועה בכל מקום ובכל זמן, אלא תמיד צריכה היא להישקל לגופו של ענין עפ"י הסכמת דעת התורה.

 

הנה דברים מאלפים שכתב הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל במחברתו האישית:

הכתוב מעיד על פנחס בן אלעזר שעשה את מעשהו לא מתוך מידות רעות אלא מתוך אהבת ישראל, שהרי הוא מייחסו אל אהרן, האוהב שלום ורודף שלום.

בקנאות זו זכה פנחס להסכמה משמים - "הנני נותן לו את בריתי שלום".

 

אבל הייתה קנאות שלא זכתה להסכמה:

חז"ל אמרו "פנחס זה אליהו". אליהו גם קינא לאלוקיו. תפס את נביאי הבעל ויורידם אל נחל קישון וישחטם.


בהמשך נשאל אליהו: מה לנביא במדבר הלא מתפקידו לשבת בתוך העם ולהוכיחם? והשיב אליהו הנביא: "קנא קנאתי לה' - ויבקשו את נפשי לקחתה"... "ויאמר, צא ועמוד בהר והנה ה' עובר ורוח גדול וחזק מפרק הרים, לא ברוח ה'. אחר הרוח רעש, לא ברעש ה'. ואחר הרעש אש, ואחר האש קול דממה דקה"

 

נשאלת השאלה:

מה הקשר בין מה שאמר אליהו שביקשו לקחת את נפשו בגין קנאותו, לבין מה שהראה לו הקב"ה במראה הרוח, הרעש, האש וקול דממה דקה?

 

התשובה היא:

שהקב"ה הראה לאליהו שהדרך של קנאות איננה דרך קבועה, אלא תלויה לפי העניין ולפי המצב באותו הדור.

שכן בדור כזה של אחאב ואיזבל ונביאי הבעל, יותר יש לנו לנהוג בקול דממה דקה מאשר ברעש ובאש, שבהן יש יותר חילול ה' מאשר קידוש ה', כי אף שאליהו פעל הרבה בביעור הרע, הייתה זו רק הוראת שעה ולא דרך של הנהגה תמידית.

 

במעמד הר סיני, הקב"ה בחר שהתורה תינתן דווקא על הר סיני ולא על הרי כרמל ותבור, כי אילו ניתנה על הר הכרמל היה יסוד לחשוב שהנהגת התורה היא רק על הדרך של הקנאות, ברוח, ברעש, ובאש. שכן הכרמל הוא המקום שבו ניצחה קנאותו של אליהו את עובדי הבעל.

 

אך האמת שהקנאות מועילה רק לפרקים. אבל דרך התורה דרכיה דרכי נועם. קול ה' בקול דממה דקה.

כמו כן, אילו ניתנה התורה על הר תבור, ניתן היה לחשוב שדרך התורה במלחמה ובניצחון הכוח, כמו שהיה בעת ניצחון ברק בן אבינועם על סיסרא ושם הושר שירת דבורה.

 

והאמת שאין קיום התורה תלוי בניצחון הכוח (זכריה ד-ו): "כי לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות". 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏