פינחס- שכר? רק בעוד שבוע!

"לקח מפרשת פינחס". לקח נפלא מפרשת פינחס על כך שאת שכרו על מעשהו הנועז קוראים רק בשבוע שלאחר מכן...

שכר? רק בעוד שבוע!

 

"פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל... לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום"

 

נשאלת השאלה:

מדוע לאחר שקוראים בתורה בשבת פרשת בלק על מעשה קנאותו של פנחס, מסיימים בזה את קריאת פרשת אותו שבוע. ואת הסיפור על הבטחת שכרו קוראים רק לשבת הבאה, בפרשת פנחס?.

היה מן הראוי להוסיף את פרשת השכר לקריאת השבוע הקודם, ורק אחר כך להפסיק?!

 

התשובה היא:

רצתה התורה ללמדנו! כשאדם עושה מעשה קנאות ומקנא את קנאת ה' בתוך בני ישראל, אין למהר ולתת את שכרו.

יש לבדוק תחילה מה הן סיבות קנאותו... מה הם המניעים שעומדים מאחורי המעשה, לאיזה מטרות הם נועדו...

שבוע שלם יש לשבת על מדוכה זו, ורק אחר כך אפשר להכריז, כי הייתה זו קנאה לשם שמים ומגיע עליה שכר ברית שלום...

 

ובשם המגיד מישרים רבי מרדכי דרוק זצ"ל מובא:

כשרצה להסביר מהו קנאות אמיתית היה אומר בצחות: "כי הנה אצל פנחס(ברש"י סוף פרשת בלק) כתוב: "ראה מעשה... ומיד ויקח רומח בידו", והנה היום לדאבוננו רואים הרבה פעמים שקודם "לוקחים רומח ורק אחר כך מחפשים את המעשה"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏