ויקרא- ההנהגה משאור ודבש

ינם מוקטרים על המזבח?! רעיון נפלא של הרב יהודה צדקא זצ"ל לפרשת ויקרא. הלימוד שמידת הכעס ומידת השמחה צריכים להיות במינון הנכון. ששני המידות הללו בהקצנה אינם ההנהגה הרצויה לפני ה'!...

ההנהגה משאור ודבש


"כי כל השאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'"

 

 אמר פעם הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל שעמד בראש ישיבת פורת יוסף:


לא בכדי הופרשו דבש ושאור מן המזבח. התורה מלמדת אותנו מהי ההנהגה הנכונה הנדרשת מהאדם.


"שאור" מרמז על מידת הכעס, ואילו "דבש" מסמל שמחה והארת פנים.

 

ישנם אנשים שכל הזמן נסוכה על פניהם הבעת כעס. מידה זו איננה נכונה כלל וכלל, שהרי על האדם להאיר ולהסביר פנים לסובבים אותו.


לעומת זאת ישנם אנשים שכל הזמן שמחים ומקלים ראש בכל דבר. 


גם מידה זו אינה נכונה שהרי פעמים על האדם לכעוס כגון: כדי להחזיר את בניו לדרך המוטב או שכשרואה עוברי עבירה וכדומה...

 

וזה מה שמרמז בפסוק: "כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשר לה'" 


שני המידות הללו בהקצנה אינם ההנהגה הרצויה לפני ה'!...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏