פינחס- הקרבה עצמית

"משל לפרשת פינחס". משל ונמשל לפרשת פינחס הבארים מדוע זכה פינחס לשכר כה גדול - "הנני נותן לו את בריתי שלום".

הקרבה עצמית

 

 "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"

 

פינחס לא נקרא כהן כיוון שנולד לפני שחילקו הכהונה, אך אחרי קנאתו את קנאת ה' זכה להיות כהן שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום.

 

זאת בזכות מסירות הנפש של פנחס שלא פחד שייהרג בידי שבט שמעון כי ידוע ששבט שמעון מוציאים לפועל כמו בנקמה בשכם במעשה דינה בת יעקב.

ועוד נאמר לשבחו של פנחס, שלא ידע שמלאך ה' יעזור לו.

 

מובא במדרש תנחומא שנים עשר ניסים שקרו לפנחס:

הרומח לא נשבר בבטנם של זמרי וכזבי בת צור. הוא העלה אותם למעלה כמו שיפוד באוויר שזה דורש המון כוח. בנוסף, לא פרחה נשמתם מיד, כדי שפנחס לא יטמא למת.

כמו כן, לא טפטפו טיפות של דם מבטנם שלא יטמאו את פנחס הכהן. הוא תלה אותם על ענף עץ והענף לא נשבר. נס נוסף ארע לו כאשר כל שבט שמעון רצה לפגוע בפנחס והמלאך עצר אותם. כל זה ועוד עשה הקב"ה בשביל פנחס שחשב על שמו יתברך...

 

משל למה הדבר דומה:

 

לראש הממשלה שהלך עם המשרת - מנקה חדרים בביתו לביקור בעיירה סמוכה. והנה בדרך תקף אותם שודד. הנער נחלץ להגן על המלך במסירות נפש גדולה. כגמול נתן לו ראש הממשלה מכיסו הפרטי סכום של מיליון דולר ושיבח אותו במסיבה גדולה שערך לכבודו.

 

לאחר מספר חודשים נשנה הדבר אך הפעם היה הותקף ראש הממשלה כאשר שומר ראשו האישי מהמובחרים של השב"כ. שומר הראש חיסל את המתנקשים במהירות רבה.

 

שומר הראש חשב לעצמו, בוודאי כשנגיע למשכן בית ראש הממשלה מחכה לי מסיבה תגמול יאה וחיים מאושרים...

 

עבר חודש, עברו חודשיים וכלום לא קרה. ניסה השומר ברמזים להזכיר לראש הממשלה וזה כאילו לא הבין... עד שהשומר אזר אומץ ואמר לראש הממשלה: "אני חייב לשתף אותך בהרגשה שיש לי... במה אני פחות טוב מהמנקה שלך?! לו עשית מסיבה ונתת לו סכום נאה, ואילו אני הצלתי אותך משני שודדים ולי לא נתת דבר. היתכן?!"

 

ענה לו ראש הממשלה: "יקירי, זה התפקיד שלך!. לכך הוכשרת ונועדת, בשביל זה אתה מקבל משכורת. ואילו אותו נער, זה היה לפלא איך מסר את נפשו למעני שהוא לא היה חייב ולמרות שאיננו מוכשר למצבים הללו – עשה הוא מעל המוטל עליו. ואילו אתה עשית את המוטל עליך, לכן אין אתה ראוי ליחס מיוחד!...

 

כן הוא הנמשל:

 

כך קרה בדיוק עם פנחס שנאמר: "ויקם מתוך העדה", מהי עדה? קם מעדת סנהדרין שפנחס היה שופט בתוך עדת סנהדרין ומסר את נפשו על קידוש ה' לקנאות את קנאתו בתפקיד שלא מוטל עליו ושלא הוכשר בשבילו, מה לו להתעסק עם עבריינים?! יכול היה הוא לומר: "בשביל זה יש שופטים ושוטרים שיטפלו במצבים אלו..."


אלא זה היה פלא שעשה פנחס מעל המוטל עליו ולכן אמר ה': "הנני נותן לו את בריתי שלום".

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏