פינחס- רועה נאמן

"פרשת פינחס דבר תורה קצרצר" משה רבנו מבקש רועה מיוחד - רועה נאמן. ביאור נפלא על בקשת משה: "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה"...

רועה נאמן

 

"ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה"

חזקה על כל רועה, שאיננו מתכוון לטובת הצאן אלא לטובת עצמו, שהרי אין הוא של הצאן, אלא הצאן הן שלו.

 

לפיכך, מבקש משה רבינו, שיהיה מנהיג ישראל, רועה כזה, אשר כל כוונתו אינה אלא לטובת הצאן ואשר ימסור נפשו למענן... ולא "כצאן אשר אין להם רועה", אשר הרועה אינו שלהם, כי אם מתכוון הוא לטובת עצמו...

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏