פינחס- פינחס והגאולה

"דבר תורה חסידי קצר לפרשת פינחס". מהי הסיבה שפרשת פינחס נקראת תמיד בסמיכות לימי בין המצרים? ביאור חסידי של השפת אמת והרבי מליובאוויטש...

פינחס והגאולה

 

"פרשת פינחס נקראת תמיד בסמיכות לימי בין המצרים"

 

ה- 'שפת אמת' כותב:

שזוהי הסיבה כלולות בה פרשיות של הקרבנות, תמידים ומוספים, זאת בכדי לעורר את לבבות ישראל לרצות בגאולה העתידית והשלימה ובבניין המקדש במהרה בימינו.

ולמעשה הקריאה בתורה בפרשת הקרבנות חשובה לפני הקב"ה כאילו הקרבנו אותם שנאמר: "ונשלמה פרים שפתינו"...

 

מוסיף הרבי מליובאוויטש בשיחותיו:

כי בקריאת פרשת פינחס יש משום הקדמת רפואה למכה, שהרי מובא בילקוט שמעוני ש- "פינחס זה אליהו" - מבשר הגאולה....


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏