פינחס- במקום שאין איש

"פרשת פינחס חידוש". חידוש לפרשת פינחס המבאר שבמקום שאין איש עליך לקחת את המושכות לידיים...

במקום שאין איש

 

"תחת אשר קינא לאלוקיו"

 

דרכו של כל חוטא, להיתלות בזולת ולומר: "ההוא גם כן עשה כך".

לפיכך, הכריז ה' יתברך את עשרת הדברות בלשון יחיד, כדי שיהא דומה על כל אחד ואחד מישראל, כאילו ניתנה התורה לו בלבד ואין לו להשגיח באחרים.

 

והנה, היה על פינחס להביט על משה ואהרן ושבעים הזקנים ולומר: אם הם היו מחשים ואינם נוקפים אצבע, למה לי אפוא להיות ירא שמים יותר מהם?!

ובכל זאת לא התחשב בכך, כי אם עשה את אשר מצא לנחוץ לעשות לכבוד השי"ת.

 

לפיכך נאמר: "אשר קנא לאלוקיו", דומה היה עליו באותה שעה כאילו רק אלוקיו שלו הוא. וחובה מוטלת עליו לקנא לכבודו, אף כי איש אינו עושה זאת...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏