פינחס- הנהגה ופסיקה

"פרשת פינחס סיפור". סיפור על ההנהגה של ישיבת פורת יוסף. ההתלבטויות של הרב יהודה צדקה וחכם ציון אבא שאול... וכיצד התמנה הרב יהודה צדקה לראש הישיבה.

הנהגה ופסיקה

 

"איש על העדה"


בשנת תשל"ז, לאחר פטירתו של ראש ישיבת 'פורת יוסף', הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל, התכנסו חכמי ורבני הישיבה, והחליטו למנות את הגאון רבי יהודה צדקה לראש הישיבה.

 

אולם הרב צדקה סירב בענוותנותו לקבל את המינוי, וטען כי ידידו הגאון רבי בן ציון אבא שאול הוא זה שראוי למינוי.

אך גם רבי בן ציון אבא שאול סירב בנחרצות. השניים "התווכחו" והפצירו איש ברעהו כי הוא היותר ראוי לשמש כראש הישיבה.

 

הרב צדקה אמר לחכם ציון: "ראש הישיבה צריך להיות גם מורה הוראה ופוסק, אשר על כן ראוי שמעלת כבוד תורתו יקבל את התפקיד, לא אני!"

 

נענה רבי בן ציון אבא שאול ואמר: "לדבריך, שאני פוסק - אם כן הריני פוסק כעת שכבוד תורתו יהיה לראש הישיבה!"

 

במשך שלושה שבועות לא נתמנה ראש ישיבה, עד שנענה הרב צדקה להפצרות חכם ציון אבא שאול, וקיבל על עצמו את המשרה.

אך התנה זאת שרבי בן ציון יכריע עמו בכל השאלות שתעלינה על סדר יומה של הישיבה וכך היה.

 

מאז, ניצבו השניים, עשרות שנים על משמרתם, וניווטו בקרני הודם ובמסירות נפשם את הישיבה הקדושה, ואישם מבעירה לבבות עד עצם היום הזה!
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏