בלק- מי שלא מתבונן, מפסיד

"פרשת בלק מוסר השכל". כל פרשת בלק היא יחידה אחת ללא הפסקות. מהו המוסר השכל שלומדים מפרשת בלק?. ביאור נפלא של הגאון רבי שמואל דוד ואלקין זצ"ל בשם רבו הגאון בעל החפץ חיים זצ"ל...

מי שלא מתבונן, מפסיד


 

בכל פרשת בלק לא מצינו אפילו הפסקה אחת המבדילה בין עניין לעניין, כפי שאנו מוצאים בכל התורה, אין פרשה אחת - לא פתוחה ולא סתומה.

 

ביאר זאת הגאון רבי שמואל דוד ואלקין זצ"ל בשם רבו הגאון בעל החפץ חיים זצ"ל:

לפי המבואר בחז"ל שמטרת ההפסקות הוא לתת רווח למשה רבינו להתבונן בין עניין לעניין (כמבואר ברש"י תחילת ויקרא בשם הספרי), אך היות ובלעם הרשע היה נסחף והולך בשטף דברי נבואתו בלי שום התבוננות, גם כשהיו הפסקות הוא לא התבונן ולא רצה לפקוח את עיניו ולראות שהקב"ה לא רוצה במעשיו, והמשיך להתאמץ שוב ושוב לקלל ולהכשיל את ישראל.

 

מוסר השכל:

כל הפרשה כולה ללא שום הפסק, להראות לנו שגם מי שהיו בו כוחות עצומים ונוראים כמשה רבינו, אם לא יעצור ויתבונן בהשגות שקיבל, ומה הם מחייבות אותו, יפסיד הכול ויגיע לשפל המדרגה.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏