בלק- לא יכול לעלות לרגל

"פרפראות לפרשת בלק". שני ביאורים נפלאים לדברי האתון לבלק דווקא בעניין של עלייה לרגל וכיצד הבינה האתון את אי התאמתו של בלעם לעלות לרגל...

לא יכול לעלות לרגל

 

"ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלוש רגלים"

 

מבאר רש"י:

רמז לו: אתה מבקש לעקור אומה החוגגת 3 רגלים בשנה?!

 

נשאלת השאלה:

מדוע הקב"ה פותח את פי האתון כדי לרמוז לו דווקא על מצוות עלייה לרגל - זו שהוא מבקש לעקור? הרי אם הוא מכלה את ישראל נותרו תרי"ב מצוות נוספות שהם לא יקיימו?!

 

מתרץ הגאון מווילנא:

במדרש מובא שה' אמר לבלעם אם תעקור את עם ישראל אז מי יקיים את התורה שלי? הרי עברתי בכל האומות ואף אחת לא רצתה לקבל את התורה! ישראל הם היחידים שהסכימו?!

 

ענה  בלעם להקב"ה: "אני אקיים את התורה!"

 

על כך ענתה לו האתון בזילזול: מה אתה מקשקש... הרי אינך יכול לקיים את מצוות עלייה לרגל שהרי אתה חיגר וגם סומא באחת מעיניך ופטור ממצוות ראיה...

 

 

תירוץ נוסף מביא הרבי מקוצק זצ"ל:

המשנה באבות (פרק ה, משנה ח) אומרת: שאף על פי שברגלים היה לחוץ ודחוק, "בכל זאת לא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים" - לא התלוננו כלל ונשאו בסבלנות את הקשיים...

 

זה מה שאמרה האתון לבלעם: איך תסתדר בירושלים?! בסך הכול נלחצה הרגל שלך לקיר ולא היית מסוגל לשאת את הכאב ומיד צעקת והתרגזת, הכיצד הנך מבקש לעקור אומה שמוכנה ויכולה לסבול סבל רב ובפרט בדבר הזה?!...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏