בלק- האחדות מאיימת

"פרשת בלק וורט קצר". וורט של הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל על הסיבה שבלק פחד מניצחון ישראל על האמורי-סיחון יותר מניצחונם של ישראל על עוג מלך הבשן...

האחדות מאיימת

 

"וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי"

 

ישנם שתי שאלות על הפסוק:

מדוע פחד בלק מניצחון ישראל על האמורי-סיחון יותר מניצחונם של ישראל על עוג מלך הבשן?

ועוד, מדוע נאמר בלשון יחיד "את כל אשר עשה ישראל"?  למה לא נאמר "עשו" - לשון רבים?

 

משיב הגאון ר' אהרון קוטלר זצ"ל:

כאשר ניצחו ישראל את עוג, נאמר "ויכו אותו ויירשו את ארצו" - לשון רבים. משמע, שלא היו ישראל באחדות.


לעומת זאת בניצחון ישראל על האמורי נאמר: "ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו" - לשון יחיד.

זאת אומרת שניצחו אותו ע"י אחדותם.


הדבר הזה הטיל פחד ואימה על בלק שע"י האחדות הם ינצחו אותו. לכן אמר לזקני מדין "עתה ילחכו הקהל..." לשון התקהלות ואחדות.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏