בלק- דיבורים של חמור

"סיפור חסידי לפרשת בלק". איך יתכן שחמור יוכל לדבר בלשון בני אדם?! תשובתו של האדמו"ר לאפיקורוס אחד...

דיבורים של חמור

 

"ויפתח ה' את פי האתון"

 

ביאר ה'אמרי כהן':

אומות העולם שמעו שאין כוחו של משה אלא בפיו, וחשבו שכוחו בנאומיו - דברן גדול הוא, אך לא השכילו לברר ולדעת שכוחו אינו אלא בתפילה.

לכך, זה לעומת זה, הלכו ושכרו את בלעם שהיה רברבן ודברן גדול, מחרף ומגדף, כדי להכניע את כוחו של משה.

 

זוהי הסיבה "ויפתח ה' את פי האתון" - רצה הקב"ה להראות שגם אתון יכולה להיות נואמת טובה...

 

סיפור חסידי:

פעם נכנס אפיקורוס ישראל לביתו של האדמו"ר, ושטח לפניו את ספקותיו וקושיותיו על עיקרי האמונה.

בין השאלות, אמר: מצאנו בתורה על אתונו של בלעם שדיברה בלשון בני אדם, נו... באמת... וכי ניתן להעלות על הדעת שחמור ידבר בלשון בני אדם?!

 

ענה לו הרב: "למה אתה חושב שלא?! אם אדם חכם כמותך יכול לדבר בלשון חמורים. אין פלא שחמור יוכל לדבר בלשון בני אדם...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏