בלק- מילה אחת בלבד

"וורט קצרצר לפרשת בלק".מדוע בלעם לא קילל את בני ישראל מהבית שלו? ונאלץ להטריח את עצמו לצאת ולקלל את ישראל?! ביאור נפלא של הפניני קדם...

מילה אחת בלבד

 

"וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור... לקרוא לו"

 

נשאלת השאלה:

לשם מה היה צריך בלעם לבוא לקלל ולא נשאר לקלל בביתו?!

 

מבאר הפניני קדם:

לפי מה שכתבו התוספות על מה שמצינו בגמרא (ברכות ז): "וכמה זעמו? רגע"

וכתבו התוס' ואם תאמר מה היה יכול לומר בשעת רגע, יש לומר כַּלֵם.

 

לכן היה צריך לבוא ולראות את ישראל ואז היה מספיק שיאמר "כלם", אבל אם יקללם בביתו היה צריך לומר "כלה את ישראל", וזה כבר יותר ממילה אחת...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏