בלק- וורטים קצרים לפרשת בלק

"וורטים קצרים לפרשת בלק" שני וורטים קצרים של החפץ חיים והאדמו"ר מצאנז לפרשת בלק...

וורטים קצרים לפרשת בלק

 

"ויפתח ה' את פי האתון"

 

"מי מנה עפר יעקב"

בלק ביקש מבלעם הרשע: "תספור היהודים וכך יהיה בהם מגיפה!"

אמר לו בלעם: "איך אני יכול? והלא היהודים הם צדיקים - וצדיקים במיתתם קרויים חיים, ואם כן אני צריך לספור גם את אלו שנפטרו כבר -  'שוכני העפר' וזה בלתי אפשרי - "מי מנה עפר יעקב?!"

(בשם החפץ חיים)------------------------------------------------------

 

 

"לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל, ה' אלוקיו עמו..."

 

הסביר רבי חיים מצאנז את הפסוק באופן הבא:

"לא הביט אוון ביעקב ולא ראה עמל בישראל" - מי שאינו מדבר סרה על ישראל ואינו רואה כל פגם ביהודי שני - בישראל "ה' אלוקיו עמו" - סימן ש"ה' אלוקיו עמו". הוא רעו של הקב"ה ונמנה עם גדודיו...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏