בלק- מי שפגום, פגום בכול!

"פרשת בלק דבר תורה". ביאור נפלא של הגאון רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל בספרו "דעת שרגא" על כך שבני אדם טועים לחשוב, שניתן לחטוא נגד הקב"ה ועם כל זאת להיות אדם בעל דרך ארץ ואיש נימוסים – אך זו טעות!!!

מי שפגום, פגום בכול!

 

"ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן ה' לתתי להלך עמכם"

 

כותב הגאון רבי צבי שרגא גרוסברד זצ"ל בספרו "דעת שרגא":

 מה הייתה הזריזות הזו לשלחם מיד עם אור בוקר? ומהי הסיבה שכשמיד שהתעורר מיהר לשלחם?!

 

ותירץ האור החיים:

שדיבר הכתוב בגנות בלעם, להודיע צרות עינו, שמיהר לשלחם קודם הגעת זמן אכילת הבוקר, וחשש שאם יתעכבו בעיר תהיה סעודתם עלי כפי הנהוג.

 

נשאלת אם כך השאלה:

וכי איננו יודעים כמה בלעם היה רשע? וכי מה יוסיף לגודל רישעותו אם נתן 'ארוחת בוקר' לאורחיו או לא?!

 

באה התורה ללמדנו:

מי שפגום בבין אדם למקום, מוכרח שפגום הוא אף בבין אדם לחברו.

בני אדם  טועים לחשוב, שניתן לחטוא נגד הקב"ה ועם כל זאת להיות אדם בעל דרך ארץ ואיש נימוסים – אך זו טעות!!!

 

ההוכחה היא מבלעם הרשע:

בלעם שפגם בבין אדם למקום – בכך שהיה רשע כלפי שמים, היה פגום בצורה נוראה גם כלפי אנשים.

בבוקר מיד כשהתעורר משנתו הוא מעיף את האורחים מהבית - כדי שלא יהיה צריך לתת להם ארוחת בוקר. זוהי קמצנות במיטבה.

 

מסקנה: לא ניתן להיות רשע כלפי שמיא, ויחד עם זה להיות בעל נימוסים ודרך ארץ מי שירוד מבחינה רוחנית, לוקה בחסד גם בהתנהגותו עם הזולת...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏