בלק- פחד מוצדק!

"משל לפרשת בלק". משל ונמשל של המגיד מדובנא לפרשת בלק, המבאר מדוע פחד מואד ומדוע פחדו אכן היה מוצדק...

פחד מוצדק!

 

"ויגר מואב מפני העם"

 

אומר המדרש:

ויגר מואב לשון גר, ראה את עצמו כגר בעולם.

 

המגיד מדובנא ביאר את דברי המדרש במשל נפלא:

היה עשיר גדול, זה לא היה סוד, כל בני העיר ידעו שהעשיר מחזיק בביתו כלי כסף וזהב יקרים.

 

גנב אחד שם עינו על בית העשיר, והצליח כמה פעמים לחדור פנימה ולהוציא כל מיני דברים יקרי ערך.

 

העשיר הצטער על כך מאוד, והתקין בביתו דלת מתוחכמת וסורגים מסביב.

 

הגנב לא אמר נואש, כשראה שאין ביכולתו להיכנס לביתו של העשיר, מה עשה?

ניגש ושיכנע כמה שכנים שישאלו מאת הגביר כלים נאים ויקרים, ובלילה חדר לבית השכנים וגנב משם את החפצים...

 

כאן נאנח כבר העשיר ואמר: "איני יודע לשית עצה בנפשי, כי הרי לא ייתכן שאסגר בביתי ולא אראה פני איש?!..."

 


כן הוא הנמשל:

 

כך בדיוק אירע כאן - כל העמים פחדו מישראל, מלבד מואב, שהיו בטוחים שישראל לא יפגעו בהם לרעה, כמו שנאמר: 'ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה'.


כאותו אחד שלא יכל לקחת מהעשיר פעל בדרך עקיפה כך עשה הקב"ה.


כעת שראו שהקב"ה "מצא היתר" לתת לישראל חלק מארץ מואב באופן עקיף (על ידי שסיחון כבש ממואב חלק מארצו, ואחר כך כבשו בני ישראל את ארץ סיחון) כולל את ארץ מואב הכבושה, לכן 'ויגר' ראה עצמו כגר ופחד על ארצו...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏