ויקרא- לעשות רצונו של מלך

המשכן קורא הקב"ה למשה להיכנס למשכן: "ויקרא אל משה" "משל ונמשל לפרשת ויקרא" המבארים מדוע הקב"ה קרא למשה להיכנס לפני ולפנים...

לעשות רצונו של מלך"ויקרא אל משה"

 

דרשו חז"ל במדרש: שהקב"ה קרא למשה מפני שעל כל דבר שעשה במשכן חתם בחותמו של מלך.

 

משל למה הדבר דומה:

 

למלך שציווה לעבדו: "בנה לי ארמון נאה"! 

בנה העבד בהשתדלות מאומצת ארמון לתפארת. על כל דבר ודבר שהיה העבד מכין ובונה, היה כותב את שמו של המלך. על קירות הבניין היה מוטבע שמו של המלך וכך על
הגדרות, הדלתות וכך בכל המבנה.


כאשר הושלם הארמון, נכנס המלך בפעם הראשונה לארמון וראה שעל כל דבר מוטבע עליו את שמו! 


התפעל המלך מאוד ואמר למלוויו: "את כל הכבוד הזה עשה לי עבדי הנאמן ואני אשכון מבפנים והוא יעמוד בחוץ?!"  מיד קראו לו שייכנס לפני ולפנים!..

 

כן הוא גם הנמשל בעניינו:

 

בשעה שאמר הקב"ה למשה: "עשה לי משכן!", על כל דבר ודבר שהיה עושה, היה כותב עליו: "כאשר צווה ה' את משה". 


אמר הקב"ה: "כל הכבוד הזה עשה לי משה ואני מבפנים והוא מבחוץ?!" 

מיד קראו לו שיכנס לפני ולפנים!


לכך נאמר:"ויקרא אל משה"...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏