בלק- כי ברוך הוא

"פרשת בלק חידוש קצר". מהי הסיבה שלפתע בלעם רוצה לברך את ישראל?! ביאור נפלא של ה"תורה תמימה"...

כי ברוך הוא

 

"לא תאֹר את העם כי ברוך הוא"

 

רש"י מבאר:

"אמר לו אם כן אקללם במקומי. אמר לו לא תאור את העם. אמר לו אם כן אברכם. אמר לו אינם צריכין לברכתך, כי ברוך הוא. משל אומרים לצרעה לא מדובשך ולא מעוקצך".

 

נשאלת השאלה:

מדוע בלעם הרשע פתאום רוצה לברך את ישראל?

 

מבאר ה"תורה תמימה" הסבר נפלא:

כתוב במדרש בפרשת חיי שרה שבגלל שלבן הרשע ברך את אחותו "אחותנו את היי לאלפי רבבה" היא הייתה עקרה, כדי שלא יהיו רשעים אומרים דברינו עשו פרי (ורק אחרי שברור היה לכולם שברכתו של לבן לא פעלה ורבקה נפקדה בילדים למעלה מדרך הטבע, הבינו שזה נס אלוקי).

 

ואם כך רצה בלעם לברך את ישראל בשביל שלא יתקיימו ברכותיו ובכך יקללם.

 

ועל רעיון זה ענה לו הקב"ה: "כי ברוך הוא" שמכיוון שכבר הם מבורכים אזי גם ברכותיך יתקיימו שהרי לא תוכל לטעון שברכותיך עשו פרי שאולי הברכה היא מכח האחרים שבירכום...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏