ערב פסח- רגישות לזולת

"סיפורים לערב פסח". על התבונה של רב העיר בהתייחסותו לעני בערב פסח. בנוסף סיפור מליצי על עני שהציג את קשייו לפסח בדרך מיוחדת...

רגישות לזולת


"שני סיפורים לערב פסח"


תבונתו של הרב

 

בערב חג-הפסח הופיע יהודי עני לפני רב העיר ובפיו הייתה שאלה:


"רבי רציתי לשאול: האם אפשר לצאת ידי חובת ארבע כוסות ב...חלב?


הרב שמע את השאלה, ומיד הוציא סכום כסף ונתן לעני: "לך קנה לך יין ובשר ודגים ועשה את החג כראוי וכהלכתו".


בני הבית היו המומים מגישתו של הרב, לא זו בלבד שלא ענה על שאלתו אלא נתן לו כסף שכלל לא ביקש?!...

לאחר מכן הסביר הרב לבני-ביתו: "כששאל אותי האיש, אם אפשר לשתות ארבע כוסות חלב במקום יין, הבנתי שגם בשר אין לו, שאם אוכל הוא בשר כמצוות הלילה - לא היה עולה על דעתו לשתות חלב בליל-הסדר... 

לכן נתתי לו די הצורך כדי לקנות את כל צורכי החג"...


נדהמו אנשי הבית מתבונתו המיוחדת של רבם הנערץ...

 

 

תבונתו של העני


אל הצדיק רבי דוד מטלנא זצ"ל, נכנס לפני חג הפסח יהודי עני ואמר:

"בימים אלה באים הכול אל הרב לשאול שאלות בהלכות הפסח. גם לי יש שאלה גדולה: מה נאכל?!".


הביט הצדיק בעיניו הזכות אל פניו הכחושות והמורעבות של האביון ואמר: "אתרץ לך את קושייתך!!!", ותוך כדי דיבור הוציא מטבע מכיסו ונתנו לו.


למחרת חזר העני בעיניים מושפלות אל הצדיק ואמר: "רבי, התירוץ שקיבלתי אתמול כבר לא נשאר ממנו מאום... והקושיה הקשה חזרה למקומה בחזרה"...

 

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏