תפילה- כל פסוק הוא שיר

"ובשירי דוד עבדך". למה אומרים זאת בלשון רבים? רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

כל פסוק הוא שיר


בברוך שאמר אומרים: "ובשירי דוד עבדך", לשון רבים, משמע שהברכה שייכת על כמה מזמורים.

 

ואם כן נשאלת השאלה:

כיצד מברכים ברוך שאמר גם כשאומרים רק מזמור אחד? כגון 'אשרי' (מצוי כאשר מגיעים מאוחר וצריכים להספיק תפילה עם הציבור) או הללויה הללו אל בקודשו?!

 

והתשובה היא: 

משום שכל פסוק ופסוק באשרי וכן בכל מזמור אחר, נחשב לשיר בפני עצמו! 


כמה יש לייקר את 'פסוקי דזמרא' ולא לאומרם בחיפזון ובזלזול...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏