תפילה- השבח מרחיק כל צורר

"מדוע אומרים פסוקי דזמרה בתחילת התפילה?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

השבח מרחיק כל צורר


אומרים "פסוקי דזמרה" בתחילת התפילה, ללמדך כי יש לשבח את ה' לפני שמבקשים ממנו משהו, ותחילת הדיבור עם השם יתברך צריך להיות בשבחו של האל הקדוש.

 

והמפרשים כתבו שפסוקי דזמרה מלשון לזמור ולכרות, שכורתים בכך את המקטרגים, מה שנחוץ לעשות לפני תפילה, ע"כ.

 

ויתכן לומר בס"ד כי עצם השבח לה' יתברך הוא זה שמרחיק וכורת כל צר ואויב.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏