תפילה- למה ללכת לביהכ"נ רחוק?

"שכר פסיעות והלימוד ממנו". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

למה ללכת לבית הכנסת רחוק?


העניין ללכת לבית כנסת מרוחק לשכר פסיעות, בא לחנך אותנו להתאמץ בעבור המצוות, שנהיה רגילים להתאמץ עבורם ושנקיים אותם גם כשקשה...


ומימלא שכרם יהיה בהתאם - "לפום צערא אגרא" = כפי הצער כך נקבע השכר...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏