תפילה- לא ידעתי זו לא סיבה!

"אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש!". כשאדם מקבל דו"ח על חניה במקום שתמרור מורה על איסור חנייה איננו יכול לטעון לא ידעתי את משמעות החוק... ומה לגבי תפילה?! רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

לא ידעתי זו לא סיבה!


אדם יטען בבית דין של מעלה:

"מה אתם רוצים ממני?... הרי התפללי קראתי קריאת שמע והנחתי תפילין?!".

 

ואז יראו לו שלא כיוון בפסוק ראשון של שמע ובשל כך, לא יצא ידי חובה.

כמו כן יוכיחו לו שלא כיוון בברכה ראשונה של עמידה וגם כאן לא יצא ידי חובה...

וגם תפילין לא הניח במקום הנכון ובוודאי שלא יצא ידי חובה...

 

הוא יטען שלא למד הלכות אלו. 


ואז יאמרו לו: "אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש"!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏