תפילה- חשיבות התפילה לעולם הבא

"כיצד משפיעה התפילה על העולם הבא?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

חשיבות התפילה לעולם הבא


האדמו"ר מברסלב זצ"ל אמר: כי עיקר שעשוע עולם הבא יהיה בלהודות לה' יתברך.

 

לצדיקים אין מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. בעולם הבא הם עסוקים כל הזמן בסודות התורה ובלהודות לה' לשיר ולזמר לו ולהללו.

 

בעולם הזה הדבר עלה להם במאמץ, לשם עבודה, ובעולם הבא הם יקבלו זאת כתענוג נפלא שאין לשער, לשם שכר, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה.

 

מי שרוצה לזכות ל-"הכל יודוך" בעולם הבא, צריך לקיים "טוב להודות לה'" בעולם הזה.

 

כל דבר שעושה אדם מרצונו בעולם הזה, הוא יעשה כן בעל כרחו לעולם הבא אם לטוב ואם להפך.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏