פקודי- מתי יהודי דורש דין וחשבון

אל ממשה, דין וחשבון על התרומות למשכן, ואילו מאהרון לא ביקשו פירוט על התרומות לעגל הזהב?!תשובתו הנפלאה של הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל...

מתי יהודי דורש דין וחשבון?


"אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה"

 

שאל הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל: 

לא ברור מדוע בעת שהתרים משה רבינו את בני ישראל למלאכת המשכן, ביקשו ממנו חשבון מדוקדק על התרומות, ואילו כאשר התנדבו לחטא העגל, שם תרמו זהב רב ולבסוף "ויצא העגל הזה"- מכל התרומות הרבות נוצר רק עגל קטן, ודווקא שם לא ביקשו דין וחשבון כלל?!...

 

ועוד - המשיך הרב ושאל - מדוע תופעה זו חוזרת על עצמה בכל הדורות, שמגבאי הצדקה תובעים דין וחשבון, ואילו ממאספי כסף "לעגלי זהב" למינהם לא מבקשים דבר?!  


אף פעם לא שמענו מישהו שביקש ממגייסי תרומות להצלה של פליטים מחו"ל או הצלה ממפגעי טבע, דין וחשבון על סך הוצאותיהם ומה נתנו באמת?!

 

אלא - השיב רבי זלמן: 


כל יהודי בפנימיותו הוא חפץ ומחפש לעשות אך טוב. 


ובאמת כך מסביר הרמב"ם את הסיבה שכאשר יהודי אינו רוצה לקיים מצווה מסויימת כופין אותו עד שיאמר: "רוצה אני"! 


כי יהודי בפנימיותו הוא רוצה גם רוצה...לקיים מצוות! 


לכן בכל פעם שיהודי תורם למען מטרה חשובה - הוא דורש דין וחשבון האם נוצל כספו כראוי!

 

לא כן הדבר כאשר אדם נכנע ליצרו הרע והוא נותן מכספו עבור "עגל הזהב" ודומיו, כבר בשעת מעשה, ליבו נוקפו על מעשהו זה ובתוך תוכו לא אכפת  לו כלל אם תרומתו לא תגיע ליעדה.

 

בפנימיותו הוא שמח אם גבאי "עגל הזהב" ימעלו קצת בתפקידם...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏