תפילה- להנאות ולהודות

"לשם מה נתן הבורא מרקם וטעם טוב במאכלים?". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

להנאות ולהודות


ה' נתן מרקם וטעם טוב במאכלים כדי שנהנה ונודה לו. רואים שהבריאה עצמה מכילה בה את הפוטנציאל לאמונה והודאה לה'.


קרבת הקדוש ברוך הוא - היא בלבד טובה, והיא בלבד החיים האמתיים.

 

החוטאים, אפילו דתיים, מרגישים להפך, שכשהם בעולם הזה עמוק, נהנים ומבזבזים, הם סבורים שאלו הם החיים ושכך צריך לחיות. 


ולדעתם, האדוק - זה שקרוב לה' הוא לא יודע לחיות... כך לדעתם המשובשת.

 

שוטים שבעולם! הם אינם רוצים להפנים שהם חיים כאן בשביל ה' ולא בשביל עצמם. 


אבל כשתצא רוחו וישוב לאדמתו - ביום ההוא אבדו עשתונותיו, כל דמיונותיהם יתנפצו ביום אחד, אך כבר יהיה מאוחר מידי.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏