תפילה- להאמין ברועה!

"האומר ברכת המזון בכוונה לא יחסר כלום על שולחנו כל ימי חייו". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

להאמין ברועה!


בספר החינוך כותב כי קבלה בידו שכל האומר ברכת המזון בכוונה לא יחסר כלום על שולחנו כל ימי חייו.

 

מעשה באדם שבא לרבי לקבול על הפרנסה, והרבי היה אז לפני סעודה ואמר "מזמור לדוד ה' רועי" ושנה ושילש הפסוק "ה' רועי לא אחסר".


בסוף שאל האיש את שאלתו, וענה הרבי "כבר עניתי לך", "כשתאמין שה' הוא הרועה שלך, לא יחסר לך כלום"!

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏