תפילה- ה' רוצה לב נשבר

"מה עושה מי שליבו נשבר ואיננו יכול להתפלל?". תשובתו של הרבי מקוצק... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

ה' רוצה לב נשבר


יהודי אחד התלונן באוזני הרבי מקוצק שיש לו לב נשבר כי אינו מצליח ללמוד ולהתפלל. 


אמר לו הרבי: "ומי אמר לך שה' רוצה כרגע את התורה והתפילה שלך?! אולי כרגע הוא רוצה את הלב נשבר שלך?!"...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏