תפילה- סיוע לתשובה

"של מי האחריות על החזרה בתשובה שלנו או של השם". איך ניתן לומר בתפילה השיבנו אבינו והלא יראת שמים תלויה בנו?!. ביאור נפלא של המהרש"א... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

סיוע לתשובה


כיצד אנו אומרים בתפילה "השיבנו אבינו לתורתך" וכו', והלא ישנו מאמר חז"ל: "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"?!.

 

אם התשובה היא בידינו בלבד מדוע אנו מבקשים אותה מה'?

 


עונה על כך המהרש"א זצ"ל:

ה' לא נותן במתנה "תשובה" לאדם, אבל הוא מסייע בתשובה למי שמשתדל בכך, לכן הבקשה מה' היא סיוע על התשובה שאנו חפצים לעשות...

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏