תפילה- האם ייסורים הם טובים?

"באיזה אופן ייסורים הם טובים" ובאיזה אופן "ייסורים הם בעיה". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

האם ייסורים הם טובים?


בכל בוקר אנו אומרים: "אבל לא על ידי ייסורים וחולאים רעים". 


נשאלת השאלה: וכי יש חולאים טובים?!

 

התשובה היא:

כן! חולאים טובים הם כאלו שלא גורמים לך לביטול תורה ותפילה. "אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו".

 

המחלות והכאבים הופכים להיות רעים כאשר הם מפריעים לך בתפקידך בעולם, שהוא לאסוף מצוות ומעשים טובים.

 

אם הם לא מפריעים לתפקוד השגרתי בעבודת ה' - אזי טובים הם, ואף על פי כן "אל תביאנו לידי ניסיון".

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏