תפילה- להחזיק באומנותינו

"האומנות של ישראל היא תפילה". רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

להחזיק באומנותינו 

 

 

אסור לנו לאחוז באומנות של הגויים. אסור להאמין בחרב שלהם ובכוח הזרוע כי אז ישתמשו הם באומנות שלנו שהיא הפה והתפילה ותהיה ידם על העליונה.

 

כך גם אסור להשתמש באמונה שלהם שהיא - השכל, כי אז הם משתמשים באמונה שלנו שהיא אמונה תמימה בלי שכל.

 

כך קרה שבני דודנו אוחזים באמונה תמימה, שהיא האמונה שלנו, משום שאנחנו אימצנו את ה- "אמונה של שכל" ששייכת לגוים.

 

אנחנו עם רובים והם עם תפילות?! זה אמור להיות להפך!

 

 

וכמו דוד המלך והמכבי"ם וכל הצדיקים והמאמינים, כך גם אנחנו, צריכים להבין שהכול בזכות האמונה, בזכות התפילה. תמיד כשקראנו לה', ה' ריחם עלינו, ושום דבר לא בכוחנו, לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה'.

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏