תפילה- קודם תפילה ואחר כך רופא

"למה גנז יחזקאל את ספר הרפואות?". ביאור נפלא בווידוי: "תרופה לא מצאנו שבנו אליך בבושת פנינו"... רעיונות קצרים וביאורים נפלאים בענייני תפילה מתוך ספר פניני קודש - שביבי שיחות.

קודם תפילה ואחר כך רופא 


שלמה המלך חיבר ספר בו כתובות כל הרפואות והתרופות לכל המחלות שבעולם.

 

אנשים הפסיקו להתפלל ולפשפש במעשים וסמכו על הספר הזה, ראה כך חזקיהו המלך וגנז את הספר ושיבחוהו חכמים על כך.

 

והמסר מובן מאיליו:

ה' יתברך הוא הרופא הראשון אליו יש לפנות לאחר תשובה ותפילה וצדקה.

 

ורק אם רואים כי מסתיר ה' פניו מהחולה והשליכו ביד הטבע אז יש ללכת לרופא, קל וחומר במקום סכנה שיש ללכת לרופא.

 

אך בשום אופן לא יהיה השם יתברך הרופא כברירת מחדל דייהנו: כאשר  הרופאים "הרימו ידיים" ואין הם יכולים להועיל, רק אז פונים בתפילה לה' - היֹו לא תהיה, כי קודם כל יש לפנות לה' ולא לעקוף אותו!!!...


וזה בדרך רמז, הווידוי שאומרים בתחנונים של ימי שני וחמישי ובסליחות: 

"תרופה לא מצאנו שבנו אליך בבושת פנינו"... ביקשנו תרופה לפני שביקשנו לשוב אליך ולתקן מעשינו, ולבסוף תרופה לא מצאנו לכן באנו אליך עתה בבושת פנים, כי רק אתה תושיענו!

 

כי תכלית הכאבים והמחלות היא שיעשה האדם תשובה, וה' נתן את הכאבים, ה' נתן וה' לקח, אני מחצתי ואני ארפא, הוא הרופא האמיתי וכל השאר שלוחים בלבד, שמבלי סיוע מאת ה' - לא יצליחו. שכן בידי שמים אם יצליחו אם לא...

 

הוא הרופא כל בשר והמפליא לעשות, והקריאה מהדהדת בכל הדורות "כי אני ה' רופאך"!!! אני ולא שליח...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏