מסעי- דקדוקי רש"י בפרשת מסעי

"פרשת מסעי דקדוק בפירוש רשי". ביאור נפלא ובשפה פשוטה לכל הפסוקים בפרשת מסעי בהם מביא רש"י או משתמש בכללי הדקדוק. הביאור מובא על ידי רבי פינחס הכהן ומפשט את דרך הבנת הפסוקים לאשורם...

דקדוקי רש"י בפרשת מסעי


 

למעבר לביאור הפסוק לחץ על הפסוק בו אתה מעוניין:

 

 

דקדוק ברש"י - במדבר פרק לה, פסוק לב

  


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏