בהעלותך- הגבלת גובה לכהן הגדול

"פרשת בהעלותך דרשה קצרה". לשם מה, אפוא, היה צורך במעלה לעלייה למנורה? הלא גובהה של המנורה היה רק שלוש אמות, כך שכל אדם יכול להגיע אליו בנקל בהרימו את ידו?! ביאור נפלא של בעל "מלא העומר"...

הגבלת גובה לכהן הגדול

 

"בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"

 

מבאר רש"י:

בהעלותך – מכאן שמעלה הייתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומיטיב".

 

נשאלת השאלה:

הלא גובהה של המנורה היה רק שלוש אמות, כך שכל אדם יכול להגיע אליו בנקל בהרימו את ידו.

אם כך, לשם מה, אפוא, היה צורך במעלה?

 

משיב בעל "מלא העומר":

שכאן הרי מדובר באהרן הכהן אשר נשא את הציץ על מצחו, ואשר לפי הדין אסור היה לו להרים ידיו מעל הציץ, כמו שאמרו במשנה (תמיד ז, ב).

 

ולכן זקוק היה אהרן למדרגה מיוחדת, כדי שיוכל להיטיב את המנורה מבלי להרים ידיו מעל לראשו...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏