הלכות אבלות- השכבה

"הלכות ודיני ההשכבה". איזו השכבה עדיפה, ארוכה או מקוצרת? מה הדין אם האבא שינה את שמו או שקראו לו בשם מקוצר, איזה שם לומר בהשכבה?...

דיני השכבה על נפטר

 

השכבה בנוסח מקוצר

א.        נכון יותר לומר נוסח מקוצר של השכבה, גם בתוך השבעה, ולא לומר "מנוחה נכונה" וכו'.

 


על שם האב או האם

ב.         עדיף לומר שם הנפטר ושם אביו, והנפטרת עם שם אמה. ויש נוהגים תמיד על שם האם. והאשכנזים נוהגים לומר על שם האב.

 


שם שנשתקע

ג.         בהשכבה לא ייקרא הנפטר בשם שכבר אף אחד לא קרא לו בו (שנשתקע שמו) אלא ייקרא בשם שקראו לו רוב העולם גם אם אין זה שמו המקורי, וגם אם זה שם לועזי כגון מקס וכד'.

 


שינה שמו

ד.         מי שבסוף ימיו שינה שמו מאליהו לאלירן אך יש שמכירים אותו ולפעמים אף קוראים לו בשמו הקודם אליהו, הספרים שיוקדשו על שמו וכן בהשכבה יש לקראו אליהו, ורק במצבה יכתבו "אליהו דמתקרי אלירן".

 

 

הריני כפרת משכבו

ה.        בתוך שנת האבל כשמזכיר הבן את אביו או אמו שנפטרו אומר הריני כפרת משכבו או משכבה כשמזכיר בשמם דבר הלכה או אגדה, אבל כשאומר לשליח ציבור שיעשה ההשכבה ברבים, אין צריך לומר הריני כפרת משכבו/ה.

 


ליל יום הכיפורים

ו.         בליל יום הכיפורים בעת הוצאת ספרי התורה וכל נדרי נוהגים לעשות השכבה לנשמות הנפטרים, ויש בזה כפרה למתים שאף הם צריכים כפרה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏