אמונה וביטחון- דברי חיזוק

vv9v8v09fq:mamar:7;8;9;10;12;13;14;15;16;18;19;20;24;25;26;29;31;32;34;38;42;43;44;45;46;47;48;49;50;52;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64;66;67;68;70;71;72;73;74;75;76;77;82;85;86;87;89;91;92;93;95;96;97;98;101;102;104;105;106;107;108;110;112;113;114;115;116;117;119;122;123;124;125;126;127;128;129;130;131;132;133;134;135;137;138;141;142;143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;155;156;157;158;159;160;161;162;163;164;165;166;167;171;174;176;178;179;180;181;182;183;184;185;186;187;188;189;190;191;192;193;194;195;197;198;199;200;201;202;203;204;205;206;208;210;211;213;214;215;216;217;218;219;220;221;222;224;225;226;227;229;230;231;232;233;234;235;236;237;238;239;240;241;242;243;244;245;246;247;252;253;254;255;256;257;258;259;260;261;262;263;266;267;268;269;270;271;272;273;274;275;276;277;278;279;280;281;282;283;284;285;286;287;288;289;290;291;292;293;294;295;296;297;298;299;300;301;302;303;304;305;306;308;309;310;311;312;313;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;344;345;346;347;348;349;350;351;352;353;354;355;356;357;358;359;360;361;362;363;364;365;366;367;368;369;370;371;372;373;374;375;376;377;378;380;381;382;383;384;385;386;387;388;389;390;391;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;408;409;410;411;412;413;414;415;417;418;419;420;421;422;423;424;425;426;427;428;429;430;431;432;433;434;435;436;437;438;439;440;441;442;443;444;445;446;447;448;449;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;468;469;470;471;472;473;474;475;476;477;478;479;480;481;482;483;484;485;486;487;488;489;490;491;492;493;494;495;496;497;498;499;500;501;502;503;504;505;506;507;508;509;510;511;512;513;514;515;516;517;518;519;520;521;522;523;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;536;537;538;539;540;541;542;543;544;545;546;547;548;549;550;551;552;553;554;555;556;557;558;559;560;561;562;563;564;565;566;567;569;570;571;572;573;574;575;576;577;578;579;580;581;582;583;584;585;586;587;588;589;590;591;592;593;594;595;596;597;598;599;600;601;602;603;604;605;606;607;608;609;610;611;612;613;614;615;616;617;618;619;620;621;622;623;624;625;626;627;628;629;630;631;632;633;634;635;636;637;638;639;640;641;642;643;644;645;646;647;648;649;650;651;652;653;655;656;666;668;669;670;671;672;673;674;675;676;677;678;679;680;681;682;683;684;685;686;687;688;689;690;691;692;693;694;695;696;697;698;699;700;701;702;703;704;705;706;707;708;709;710;711;712;713;714;715;716;717;718;719;720;721;722;723;724;725;726;727;728;729;730;731;732;733;734;735;736;737;738;739;740;741;742;743;744;745;746;747;748;749;750;751;752;753;754;755;756;757;758;759;760;761;762;763;764;765;766;767;768;769;770;771;772;773;774;775;776;777;778;779;780;781;782;783;784;785;786;787;788;789;790;791;792;793;794;795;796;797;798;799;800;801;802;803;804;805;806;807;808;809;810;811;812;813;814;815;817;818;819;820;821;822;823;824;825;826;827;828;829;830;831;832;833;834;835;836;837;838;839;840;841;842;843;844;845;846;847;848;849;850;851;852;853;854;855;856;857;858;859;860;861;862;863;864;865;866;867;868;869;870;871;872;873;874;875;876;877;878;879;880;881;882;883;884;885;886;887;888;889;890;891;892;893;894;895;896;897;898;899;900;901;902;903;904;905;906;907;908;909;910;911;912;913;914;915;916;917;918;919;920;921;922;923;924;925;926;927;928;929;930;931;932;933;934;935;936;937;938;939;940;941;942;943;944;945;946;947;948;949;950;951;952;953;954;955;956;957;958;959;960;961;962;963;964;965;966;967;968;969;970;971;972;973;974;975;976;977;978;979;980;981;982;984;985;986;987;988;989;990;991;992;993;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1012;1013;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1022;1023;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1032;1033;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1043;1044;1045;1047;1048;1049;1050;1051;1052;1053;1054;1055;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1062;1063;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1072;1073;1074;1075;1076;1077;1078;1079;1080;1081;1082;1083;1084;1085;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1092;1093;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1112;1113;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1122;1123;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1132;1133;1134;1135;1136;1137;1138;1139;1140;1141;1142;1144;1145;1148;1150;1151;1152;1153;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1162;1163;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1172;1173;1174;1175;1176;1177;1178;1179;1180;1181;1182;1183;1184;1185;1186;1187;1188;1189;1190;1191;1192;1194;1195;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1202;1203;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1212;1213;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1222;1223;1224;1225;1226;1227;1228;1229;1230;1231;1232;1233;1234;1235;1236;1237;1239;1240;1241;1242;1243;1244;1245;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1252;1253;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1263;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1272;1273;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1282;1283;1284;1285;1286;1287;1288;1290;1291;1292;1293;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1301;1302;1303;1304;1305;1306;1307;1308;1311;1312;1313;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1322;1323;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1332;1333;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1342;1343;1344;1345;1346;1347;1349;1350;1351;1352;1353;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1362;1363;1364;1365;1366;1367;1368;1369;1370;1371;1372;1373;1374;1375;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1382;1383;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1392;1393;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1402;1403;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1412;1413;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1422;1423;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1432;1433;1434;1435;1436;1437;1438;1439;1440;1441;1442;1443;1444;1445;1446;1447;1448;1449;1450;1451;1452;1453;1454;1455;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1462;1463;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1472;1473;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1482;1483;1484;1485;1486;1487;1488;1489;1490;1491;1492;1493;1494;1495;1496;1497;1498;1499;1500;1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1522;1523;1524;1525;1526;1527;1528;1529;1530;1531;1532;1533;1534;1535;1536;1537;1538;1539;1540;1541;1542;1543;1544;1545;1546;1547;1548;1549;1550;1551;1552;1553;1554;1555;1556;1557;1558;1559;1560;1561;1562;1563;1564;1565;1566;1567;1568;1569;1570;1571;1572;1573;1574;1575;1577;1578;1579;1580;1581;1583;1584;1585;1586;1587;1588;1589;1590;1591;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1598;1599;1600;1601;1602;1603;1604;1605;1606;1607;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1626;1627;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1636;1637;1638;1639;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1646;1647;1648;1649;1650;1651;1652;1653;1654;1655;1656;1657;1658;1659;1660;1661;1662;1663;1664;1665;1666;1667;1668;1669;1670;1671;1672;1673;1674;1675;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1684;1685;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1694;1695;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1704;1705;1706;1707;1708;1709;1710;1711;1712;1713;1714;1715;1716;1717;1718;1719;1720;1721;1722;1723;1724;1725;1726;1727;1728;1729;1730;1731;1732;1733;1734;1735;1736;1737;1738;1739;1740;1741;1742;1743;1744;1745;1746;1747;1748;1749;1750;1751;1752;1753;1754;1755;1756;1757;1758;1759;1760;1761;1762;1763;1764;1765;1766;1767;1768;1769;1770;1771;1772;1773;1774;1775;1776;1777;1778;1779;1780;1781;1782;1783;1784;1785;1786;1787;1788;1789;1790;1791;1792;1793;1794;1795;1796;1797;1798;1799;1800;1801;1802;1803;1804;1806;1807;1808;1809;1810;1811;1812;1813;1814;1815;1816;1817;1818;1819;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1838;1839;1840;1841;1842;1843;1844;1845;1846;1847;1848;1849;1850;1851;1852;1853;1854;1855;1856;1857;1858;1859;1860;1861;1862;1863;1864;1865;1866;1867;1868;1869;1870;1871;1873;1874;1875;1876;1877;1878;1879;1881;1882;1883;1884;1885;1886;1887;1888;1889;1890;189"דברי חיזוק" - דברי חיזוק בענייני אמונה וביטחון, עצות מעשיות להתגברות על מכשולים ודבקות באמונה. "פתגמים חכמים" המחזקים בענייני אמונה וביטחון

דברי חיזוק

 

כל חוזקה של האמונה הוא מהתמימות.

 

?????????

 

התמדה בענייני קדושה משברת הרבה הרגלים רעים.

 

?????????

 

לא שואלים שאלות, רק יודעים שהכול מהשם יתברך ולטובה!

 

?????????

 

צריך אדם לשמור בסוד את כל מה שעושה ולא לפרסם.


??????


צריך להתפלל בהתלהבות מעצם העובדה שאתה עומד מול ה'.

 

?????????

 

תנועות הגוף מעוררות הכוונה וההתלהבות, אך לא יעשה תנועות מוגזמות.

 

?????????

 

כל אדם חייב שמחה בתפילה, ויכריח עצמו להיות בשמחה.

 

?????????

 

כשאדם לא שמח, יעשה עצמו שמח, ובסוף תבוא לו השמחה האמיתית.

 

?????????

  

ככל שהמאמץ בחסדים גדול יותר, כך השכר גדול יותר.

 

?????????

 

קודם תמזוג שתייה לחבר שלצידך, ואחר כך תמזוג לעצמך. להרגיל עצמנו לדאוג קודם לזולת!

 

?????????

 

כשיש יותר גאווה, יש פחות סיכויים לתשובה אמיתית ושלמה!

 

?????????

 


כל דבר שאתה לוקח על עצמך בחזות חיצונית מונע ממך עברות.

 

?????????

 

בכל רגע יש מבחנים משמים אם נעמוד בנסיונות שונים, כשמירת העינים והלשון וכבוד האישה וההורים וכד', ולפעמים המבחן הזה הוא גורלי.

 

?????????

 

חייב לרדוף אחרי מצוות ולהפנים שאנו סוחרים ועבדים של ה'.

 

?????????

 

יהודי טוב צריך לגדור עצמו בכל מיני גדרים המרחיקים אותו מעברות.


?????????

 

יש להרחיק מה שמרחיק מה' ולקרב מה שמקרב לה'.

 

?????????

  

אדם שמזלזל במצוות מעט, סופו לזלזל הרבה.

 

?????????

  

מי שירצה באמת, יוכל לקיים את כל המצוות כראוי!

 

?????????

 

בעבודת ה' חשוב מאוד לבדוק לפני שקונים חברים.

 

?????????

 

במקום שיש בו אמת, היצר הרע לא יוותר, ורק יפריע לאדם ויבלבל אותו עד שיוציא אותו מאותו מקום, לכן חזק חזק חזק!!!

 

?????????

 

אדם חייב להיות דרוך ומוכן לכל מבחן, ולכן יבקש מהשם יתברך שישמור עליו תמיד. והיצר הרע כבר יוותר מראש מכיוון שרואה את הרצון.

 

?????????

 

הכוח הכי חזק של יהודי שיכול להעלות אותו בעבודת השם יתברך הוא ההתמדה.

 

?????????

 

הרבה יותר קל ליפול מאשר לעלות, לכן לא יפסיק אפילו לרגע בעבודת ה'.

 

?????????

 

כל מטרתו של היהודי היא להתקדם ולעלות בעבודת ה'.

 

?????????

  

אדם ללא יצר הרע אין לו מה לעשות בזה העולם.


?????????

 

לא משנה מה קורה, אסור שיעבור על יהודי יום אחד של יאוש.

 

?????????

 

צריכים להלחם תמיד, כי יש תמיד מי שעוזר ושומר אותנו.

 

?????????

 

מעלה גדולה שכשאדם כועס וכד' יעצור עצמו ויעשה תשובה על כך.

 

?????????

  

לכתחילה לא נכנסים לשום מצב שיש בו ספק כעס, אך אם נכנס, יעשה הכל כדי לעצור זאת בהקדם.

 

?????????

 

צריכים להיות מוכנים למלחמות היצר וכך יש הרבה יותר סיכויים לנצחו.

 

?????????

 

יצר הרע נמצא איפה שחושבים שהוא לא נמצא.


?????????

 

אין מה שנותן מוכנות ודריכות טובה יותר נגד היצר הרע כמו לבוא לשיעור תורה באופן קבוע.

 

?????????

 

אדם צריך כל הזמן לחשוב על העולם הבא.

 

?????????

 

צריך לבטוח רק בה' יתברך כי המחשבות ממילא לא יתנו כלום.

 

?????????

 

אדם שיודע את האמת, חייב לעבוד על עצמו כדי להשיג זאת.

 

?????????

 

אדם שמאמין בהשם יתברך, צריך שישמחו אותו רק דברים של קדושה, וידאיגו אותו רק העוונות.

 

?????????

 

אדם קמצן הוא רחוק מאוד מהשם יתברך כי חושב שהכול שלו.

 

?????????

 

רק קירבה לה' היא חיים אמיתיים ולא הנאות העולם הזה.

 

?????????

 

אדם שרוצה לעצור עצמו מכל מיני עבירות שקשה לו בהם, יעשה סת"ר = סייגים תפילה ורצון, ויעשה צדקה וחסד מיד כדי לעצור את רכבת העבירות, של עבירה גוררת עבירה.

?????????

 

אדם שהוא בעל חסד ומעשים טובים, סיכויים טובים לו שיהיה בעל תשובה אמיתי.


?????????

 

עובד ה' אמיתי לא יכול להיות קמצן.

 

?????????

 


כל עוד האדם צעיר, בשליש הראשון של חייו, ינצל הזמן לעבודת ה' מאומצת.

 

?????????

 

מי שלא התאמץ בעבודת ה' בצעירותו, כשיהיה זקן יהיה לו מאוד קשה.

 

?????????

 

דבר קטן שאדם עושה כדי למנוע עצמו מעבירה, מרוויח הרבה בעולם הבא, קל וחומר מי שכל היום עובד על עצמו.

 

?????????

 

צעד קטן בשביל ה' בדור הזה, הוא כמו צעד גדול בדורות הקודמים.

 

?????????

 

אדם שיש לו פחות אמונה, יש לו בלי ספק הרבה עבירות.

 

?????????

 

לב מלא לכלוך וטומאה, לא יכול לקבל כראוי אמונה.

 

?????????

 

תחזיקו חזק ואל תתנו לעולם הזה להטעות אתכם!


?????????

 

בסוף כל יום יש סיכום שהנשמה חותמת על כל הפעמים שחטאת לה' באותו יום.

 

?????????

 

מכות בעולם הזה מנקות ומצילות מהמון מכות בעולם הבא.

 

?????????

 

על ידי עבודת ה' מתוך מאמץ, דמעות, יזע ויגיעה, מתנקה האדם.

 

?????????

 

ברגע שאדם מרגיש עליות וירידות סימן שעובד את ה'. אדם שלא עובד את ה' כראוי לא מרגיש עליות וירידות.

 

?????????

 

ככל שהאדם לומד יותר, יש לו לב נשבר יותר על עוונותיו.

 

?????????

 

אם אדם לא מרגיש לב נשבר מרוב קליפות, הוא רחוק מאוד מהשם יתברך.

 

?????????

 

אדם שלומד הרבה לשם שמים, מתחיל להבין מה הוא שווה ולא יגביה לבו.

 

?????????

 

הגאווה תימצא אצל מי שאין לו שכל.

 

?????????

 

אדם שלא לומד לשם שמים, גאוותו עולה הרבה יותר.

 

?????????

 

כשלא לומדים כראוי לשם שמים, התורה מחדירה בו רעל.

 

?????????

 


אדם למדן ולא צדיק, יש תקוה. צדיק ולא למדן יש לו מעלה, גם למדן וגם צדיק מעלה גדולה.

 

?????????

 

תכלית הגאווה היא להתגאות בענווה.

 

?????????

 

לפני לימוד יבקש מה' שהכול יהא לשם שמים, ומכל לימוד יחפש לקחת מוסר לעצמו וליישמו.

 

?????????

 

מום שאין בך לא תוכל לראות בחברך, ואם ראית בחברך, סימן שישנו גם בך!

 

?????????

 

אדם שהוא כשר באמת, לא תעלה לו שום מחשבה רעה על אף אחד.

 

?????????

 

אדם בעל עין טובה, ימצא את הטוב בכל אדם.


?????????

 

בכל מקרה לא עוזבים את השם יתברך, גם באש כשקשה, וגם במים כשקל. באש ובמים אבינו שבשמים!!

 

?????????

 

היצר הרע מטעה את האדם בכך שנותן לו להרגיש כאילו ניצח, וכך האדם נכנס לשאנננות, ואז נכנס היצר הרע בכוח כפול.

 

?????????

 

ככל שהאדם יחפש יותר ליהנות בעולם הזה, יורד לו התענוג והשכר בעולם הבא.

 

?????????

 

אדם שיחשוב הרבה על העולם הבא, הוא יחפש להנאות פחות בעולם הזה.

 

?????????

 

אדם שיש עליו מחלוקת הוא יגדל בעבודת ה' אם יקבל הכל לטובה וימשיך בעבודת ה' כראוי וישמור עצמו מכל חטא ועוון. בלי מחלוקת אי אפשר להתרומם, המחלוקת היא כמים לעץ.

 

?????????

 

מי שמדבר יותר מדי דברי הבל סימן הוא שיש להתרחק ממנו.

 

?????????

 

אדם שתאב למשהו ונכנס לזירת היצר, אוטומטית הפסיד!

 

?????????

 

אדם שיודע על מקום שיחטא בו, ולא מגיע אליו, הוא ניצח במערכה זו.

 

?????????

 

אדם שחזר בתשובה, חייב להרחיק ולסלק מעליו כל דבר שמרחיק אותו מהשם יתברך.

 

?????????

 

בכל מקום צריך ללכת עם ה' ולא משנה מהי הסביבה בה אתה נמצא.

 

?????????

 

כל דבר הוא מוזר בהתחלה אבל הכל עובר, כדאי לעבוד את ה' ויצחקו השוטים בהתחלה, עד שיתרגלו.

 

?????????

 

עץ שתול על פלגי מים, זהו בעל תשובה הבוכה על עוונותיו, הוא יכול להיות באמת שתול ונטוע היטב בקדושה.

 

?????????

 

בכל יום צריך לרקוד ולשמוח על עצם העובדה שאתה יהודי.


?????????

 

אין לך דבר מועיל יותר לרפואה כמו הביטחון בה' יתברך.

 

?????????

 

לא להתעסק בשום ענין של אחרים, ואם שמעת דיבורים כאלה תברח משם.

 

?????????

 

כשאדם מדבר על מישהו אחר, זה כבר סימן שהוא בעייתי.

 

?????????

 

יותר קשה להחזיר דתי וחרדי בתשובה כי הוא בטוח שהוא כבר בסדר.

 

 

בזיונות כל כך מנקים את האדם, ועל כל בזיון צריך לשמוח המון.

 

?????????

 

אין פשרות! אם הולכים עם ה', הולכים עד הסוף!! אם ה' הוא האלוקים לכו אחריו!!

 

?????????

 

העיקר הוא לזכור שהעולם הזה הוא הבל הבלים ומה שנשאר זה רק להתחזק.

 


 

לא משנה מהי סביבתך, תמיד תדבר בקו שלך ואל תרד לרמה שלהם. לפעמים צריך לדבר בעניינים גשמיים ודרך זה להיכנס איתם לענייני אמונה.

 

?????????

 

אדם שיהיה מושלם בבין אדם לחברו אך בין אדם למקום הוא אינו בסדר, נקרא גם הוא רשע.

?????????

 

אדם שמחפש להתלבש ולהתגנדר במותגים, הסטרא אחרא תופסת בו.

 

?????????

 

הטוב ביותר הוא לזרוק את המותגים ולהתחיל ללבוש בגדים נאים נקיים ופשוטים.

?????????

 

תמיד תרצה את השם יתברך, ואל תתן לשום דבר אחר למכר אותך.

 

?????????

 

לזכור תמיד לעשות הכל בשביל ה' בכל לבבך, נפשך ומאודך.

 

?????????

 

כל חיינו צריכים אנו לחתור לתמימות ופשיטות.

?????????

 

פשיטות ותמימות גבוהים מן הכל.

 

?????????

 

הקדוש ברוך הוא רוצה לב ישר ותמימות ופשיטות ושיהיה הכל לשם שמים.

 

?????????

 

ה' לא מחפש כמות אלא איכות.

 

?????????

 

צריך להגיד בפה לה' תציל אותי מהחכמות ותעזור לי להיות תמים.

 

?????????

 

אדם המונע עצמו מכל סוגי הכפירה והשליחים שלה, ניצל בכך ומתקרב לה'.

 

?????????

 

כל אדם חייב לדאוג לבני ביתו שילכו כולם בדרך ה' בתמימות.

 

?????????

 

כשקשה ומזג האוויר בחוץ לא נוח ובכל זאת הגיע אדם לשיעור תורה, עמד בכך במבחן גדול.

 

?????????

 

אדם שעולות בו מחשבות כפירה ומסלק אותן, בתוך הכפירה בעצמה הוא יגלה את ה'.


?????????

 

אדם שכל חייו הם אמונה ויודע שהכול לטובה, אדם כזה חי חיים אמתיים.

 

?????????

 

אין לנו לאן לברוח רק אל השם יתברך.

 

?????????

 

כל מי שיעשה את העולם הזה לעיקר, כל חייו בצער וייסורים ודאגות.

 

?????????

 

כל מי שיעשה את העולם הבא לעיקר, תמיד יהיה רגוע ושמח כי יודע שהכול טוב.

 

?????????

 

אשרי מי שיודע מהו העיקר באמת ומשתדל ומנסה להגיע לכך תמיד.

 

?????????

 

כל החכמים בעיניהם, יהיה להם רע גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

 

?????????

 

גוי מחפש את העולם הזה ויהודי מחפש את העולם הבא.

 

?????????

 

הצער על עוון ונפילה הוא צער טוב וחביב על השם יתברך, רק לא להמשך אחריו, אלא להתחיל מחדש בעבודת ה'.

 

?????????

 

צער על דברים גשמיים אינו אהוב על השם יתברך והוא כועס על כך.

 

?????????

 

ירא חטא הוא מי שמחפש להיות תמיד שלם עם השם יתברך בלי שום חסרון קטן.

 

?????????

 

אדם בעל אמונה ונכשל בעבירה, התשובה שלו קלה יותר, כי לא נהנה מספיק.

 

?????????

 

אדם שעשה עבירה בהנאה ובלב שלם, יהיה לו הרבה יותר קשה להוציאה ממנו והתשובה על כך תהיה הרבה יותר קשה.

 

?????????

 

בעל הבית שלומד שעתיים לשם שמים ומחפש להשתנות ולהיות קרוב לה' יתברך, הוא טוב בהרבה מאברך שילמד כל היום שלא לשם שמים ומתמלא בגאווה.

 

?????????

 

כל רצונו של היצר הרע הוא רק לייאש וזהו ניצחונו על האדם.

 

?????????

 

כל היום נפלת בעצות היצר הרע ולבסוף הגעת לשיעור תורה, תשמח! כי ניצחת בכך את המערכה של היום.

 

?????????

 

ככל שהאדם אמיתי יותר, כך לא יבינו אותו עמי הארץ, ולהפך, ככל שיהיה אדם שקרי יותר עמי הארץ יבינו אותו ויסכימו עם מעשיו.


?????????

 

כשיש תמימות אין שאלות, כשאין תמימות לא יעזרו כל התשובות.

 

?????????

 

החכמה הגדולה ביותר היא לזרוק את השכל.


?????????

 

אדם שישמור את עיניו, יחסוך לעצמו המון קושי בעבודת ה'.

 

?????????

 

לזכור היטב שהראיה האסורה היא לרגע אחד, והעבירה היא לדורות.

 

?????????

 

רק אדם שיצעק לה' יתברך באמת, יוכל להגיע לשלמות, כי כך מראה האדם לה' את השתדלותו ורצונו.

 

?????????

 

לוחם רציני הוא מי שהוא עקשן, נופל וקם נופל וקם תמיד.

 

?????????

 

אין דבר כזה שבורא עולם לא אוהב אותנו, רק שהיצר הרע הוא שמכניס בדעתנו לאחר עבירה שאנחנו לא רצויים אצל ה'.

 

?????????

 

לפני שאדם עולה דרגה בעבודת ה' הוא מקבל ניסיונות, וככל שעומד בהם כך הוא מרגיש יותר קרוב לה'יתברך וזוהי עליית הדרגה.


?????????

 

ככל שיש יותר מעשים טובים, האדם יכול להרגיש הרבה יותר טוב את ה', וכן להפך.

 

?????????

 

אדם בלא אמונה אינו יכול לקבל מוסר, ולאמונה יוכל להגיע בזכות שיחשוב שהעולם הזה הוא דמיון!

 

?????????

 

ככל שתאהב יותר את ה', תאהב פחות את העולם הזה והבליו.

 

?????????

 

כדי לנקות את המוח מהעבר, חייב נוזלים ככל ניקיון, דמעות לבכות על העבר וזיעה להתאמץ במצוות.

 

?????????

 

עדיף שיהיה שקר ותגיע לשלום, מאשר להיות אמיתי וחכמולוג ותעשה מחלוקת.


?????????

 

תחשוב פחות ותתפלל יותר, המחשבות לא יעזרו כלום, אך תפילה בודאי שתעזור ויכולה לתקן הכל.

 

?????????

 

לא לתכנן שום דבר, רק לבטוח תמיד בהשם יתברך.

 

?????????

 

כל זמן שהאדם חי יש לו יכולת לעשות תשובה, כי אין שום יאוש בעולם כלל.

 

?????????

 

צריך להבין טוב טוב שאנו חיים רק בשביל המצוות.

 

?????????

 

תדע מראש שיש מישהו שרוצה לרמות אותך וזה יעזור לך שלא להתפתות אחריו.

 

?????????

 

צעקה ובכייה מבטלות מחשבות ופניות.

 

?????????

 

הדבר שעוזר ליצר להטעות אותנו, הוא שאנו לא רואים אותו בתור אויב, אך כשנדע זאת ונרצה להלחם בו, יהיה לנו הרבה יותר קל כנגדו.

 

?????????

 

עצם הרצון שאדם רוצה להשתנות ולנקות עצמו, גם אם לא יעמוד בניסיון הוא עושה נחת רוח לה', בגלל רצונו להתנקות, העיקר הוא הרצון!!


?????????

 

תמיד עלינו לעשות את שלנו בעבודת ה', עולים ויורדים נופלים וקמים, העיקר להמשיך להלחם, ולא להתייאש, ובכך אתה נקרא צדיק, שנופל שבע פעמים אך תמיד קם!

?????????

 

מכל עוון ואיסור, אם רוצים באמת לעזוב אותם על ידי סייגים תפילה ורצון, יכול לשבר הכל!

?????????

 

הראיה לכך שהשם יתברך אוהב את האדם זה המצוות שהאדם זוכה לעשות וככל שהמצוה גדולה יותר זוהי עדות על אהבה גדולה יותר.


?????????

 

אדם שעשה עוון, יש עליו דין מתוח, וכדאי לו לעשות תשובה לפני שיעלה לנהוג ברכבו.


?????????

 

משיח לא סובל גאוותנים, לכן כבר מעכשיו תתחיל להוריד מעצמך.

 

?????????

 

אדם גאוותן הוא מצחין הרבה יותר מנבלה, ועל זה אמרו חז"ל שנבלה טובה ממנו.

 

?????????

 

כשאדם משועמם ואין לו תכלית בחיים, הוא יעשה את כל הדברים המוזרים בעולם כדי למצוא ענין כלשהו.

 

?????????

 

בלי תפילות שום דבר לא זז, ואם כבר זז, זה לא לטובתך.

 

?????????

 

המתווכים העיקריים של העבירות הם העינים והלב.

 

?????????

 

כשאדם ישמור את עיניו ואת לבו, הוא יהיה חזק מאוד עם הקדוש ברוך הוא.

 

?????????

 

אדם ללא גאווה לא יפגע באף אדם ואפילו לא בבעלי חיים ואפילו לא בצומח ודומם.

 

?????????

 

הסגולה הטובה ביותר לברכה והצלחה היא התמדה בלימוד התורה ביום ובלילה.

 

?????????

 

הצרות יכולות לעזור מאוד לאדם ולקרב אותו לה', בתנאי שיקבל אותן באהבה ובאמונה.

?????????

 

תשמח במה שנתן לך ה' לפני שגם זה לא יישאר לך.

  

?????????

 

תשמח במה שיש לך ואל תבכה על מה שאין לך.


?????????

 

גם כשאדם חושב לעשות טוב אך לא שואל על כך, על פי רוב היצר הרע הוא זה שנתן לו את המחשבה הזו כמלכודת.

 

?????????

 

אדם בעל כיוון אחד יצליח טוב יותר בעבודת ה'. ומי שיש לו כמה כיוונים, הוא יהיה מבולבל ולא יצליח.

 

?????????

 

מצוות עושים בכל מקרה גם אם קשה ואין חשק כלל.

 

?????????

 

בתשובה יש לפעמים קפיצת הדרך, אדם אומר שישבור מידה מסויימת ויקח לו המון שנים, אומר ה' שלא יחשוב כך, אלא יתחיל ויראה איך שה' עוזר לו.

 

?????????

 

התכלית היא להיות יותר קרובים לה' יתברך ולכן כל דבר שיקרב אותו לה' יעשה ולא יחשוש מכלום.

 

?????????

 

כל עניין שעובר על כל אחד, עם קצת אומץ ורצון לשמח את השם יתברך, כשיתחיל יראה איך ה' עוזר ומסייע בכל הצריך, אנחנו מתחילים וה' מסיים.

 

?????????

הגאוה עושה לנו את כל הבעיות והצרות בחיים, נוציא אותה והכל יהיה טוב, אין זה דבר קל, אך ברצון טוב ועבודה מתמדת יצליח לבסוף.

 

?????????

 

מי שחושב שלא יצליח ומצבו אבוד, זה לא הוא אומר זאת אלא היצר הרע.

 

?????????

 

השיעור בבית המדרש הוא התאוריה, בחוץ זה הטסט והמבחן. בעבודת ה' כל יום אנחנו במבחן, בסוף יום עדיף שהחתימה תהיה טובה, שעברת בהצלחה את היום.

 

?????????

 

פה בעולם הזה זה הזמן לתקן ולשמור על עצמנו היטב, במיוחד מפגם הברית, שלא יחכו לנו הרבה מלאכי חבלה למעלה.

 

?????????

 

מי שהתחיל בכעס ומריבה אינו יודע איך זה יגמר, לכן עדיף שלא יכניס עצמו לכך כלל.

 

?????????

 

צריך לבער את החמץ מהלב ולזרוק את הגאווה החוצה.

 

?????????

 

אנחנו בזה העולם נמצאים במסלול ואין אנו יודעים מתי מסתיים המסלול, אך עלינו לדעת שכל עוד אנחנו במסלול יש להחזיק מעמד ולהקשיב למדריך המסלול, אחרת אנו אבודים!

?????????

 

לפי כל הנתונים, זמן הגאולה קרוב, כמה אפשר עוד להמשיך לחיות בצורה כזאת כשהכל מלוכלך ומרגישים שה' רחוק.

 

?????????

 

משמים מנערים את החבל, ומי שיחזיק חזק יותר בחבל, לא יפול לתהום.

 

?????????

 

בעולם הזה הכל עליות ירידות ותיקונים, אך לעולם אין להתייאש אלא להחזיק חזק בהשם יתברך.

 

?????????

 

אדם ששכח מאיפה הוא בא וגבה לבו, זהו סימן ברור שהוא התרחק מהשם יתברך.

 

?????????

 

אדם שאינו עובד על מידותיו ומרגיש שלם עם עצמו, הראש שלו מלוכלך מאוד.

 

?????????

 

תורה תפילה ויראת שמים נותנים הרבה אור במוח ודוחים הרבה מן החושך.

 

?????????

 

חייבים לדעת שיש מלחמה כל יום כל היום וחייבים להלחם ולהתקרב תמיד להשם יתברך.

 

?????????

 

מלחמת בעלי תשובה הרבה יותר קשה כי ברחו מציפורני היצר הרע והוא רוצה להחזירם אליו.

 

?????????

 

בכל זמן ובכל מקום צריך לחשוב תמיד על ה'.


?????????

 

אם היינו יודעים באיזה בוץ אנחנו נמצאים, לא היינו מפסיקים לצעוק לה'.

 

?????????

 

הרבה שלוחים יש ליצר הרע בדמות אנשים קרובים וחובשי כיפה ויש להתפלל להנצל מהם.

 

?????????

 

יהודי אף פעם אינו לבד, כי תמיד השם יתברך נמצא איתו, וכל יהודי הוא כבן יחיד אצל השם יתברך.

 

?????????

 

ככל שהאדם מאמין יותר בהשגחה פרטית, כך היא תתקיים בו יותר.

 

?????????

 

סימן לכמה ה' אוהב אותך, תראה כמה אתה אוהב אותו!

 

?????????

 

כל כלי התקשורת מלאים בכפירה ופריצות וצריך להתרחק מהם מאוד.

 

?????????

 

אדם שהוא אמיתי עם ה' ולמד הרבה תורה, יבחין מיד בין אמת לשקר.

 

?????????

 

לזכור טוב: אדם שיסמוך על עצמו ייפול בפח תמיד! ואם יסמוך על ה' רק יצליח!

 

?????????

 

כל מי שעושה מחלוקות על צדיקים, דע נאמנה כי הוא נואף!

 

?????????

 

עדיף להיות פתי ולהאמין בכל דבר ולא להיות חכם ולכפור בכל דבר.

 


?????????

 

כל ירא שמים חייב לדייק בדיבור ולא לשקר אפילו קצת.

 

?????????

 

אנשים שאוהבים את התורה ולומדים אותה לשם שמים, אין ספק שיזכו ליראת שמים.

 

?????????

 

כל כוחו של היצר הרע הוא רק במחשבה.

 

?????????

 

אין שתי מחשבות משמשות ביחד, או אור או חושך!


?????????

 

הכוח של התורה לשבור את היצר חזק יותר מכוחה של התפילה.

 

?????????

 

אדם צריך כל חייו כל יום לעשות תשובה.

 

?????????

 

אדם שלומד תורה בכוח ובכוונה ולשם שמים יצליח לזהות את היצר הרע ותחבולותיו.

 

?????????

 

ככל שאדם יצר יותר עבירות ורוע בחיים, כך היצר הרע שלו גדול יותר.

 

 ?????????

 

אדם שיש לו יותר תורה, יש לו יותר סיכויים לעמוד כנגד היצר, אבל ניסיונות כל חייו יהיו לו כמו לכל אחד.

 

?????????

 

אדם שהולך בתמימות, גם כשעושה משהו לא כל כך נכון, אבל הוא עושה באמת ובתמים, אין להעיר לו, ה' כבר יכוין אותו לדרך הנכונה.

 

?????????

 


בעבודת ה' צריך מאמץ ועבודה וליהנות מכך.


?????????

 

הרוצים להיות נאמנים לה', מתרחקים ממה שמרחיק מה', ומתקרבים למה שמקרב לה'.

 

?????????

 

העצל לא רק שלא יקבל חכמה אלא גם יוסיף מידות רעות לעצמו.

 

?????????

 

ניאוף גאווה וכפירה, שלוש מידות רעות אלו תמיד הולכות יחד, כשאחת קיימת גם האחרות קיימות.

 

 ?????????

 

אדם שמשתמש בתורה לא לשם שמים, זה בחינת ניאוף, וגם תתגבר בו תאוה זו.

 

?????????

 

דבר ברור הוא שאדם שאינו שומר עצמו מעוונות, אין לקבל ממנו שום הנהגה ובטח לא ברכה.

?????????

 

שמחה תשפיע אותה לאחרים, ועצבות תשמור לעצמך!

 

?????????

 


אל תיתן למחשבה להיות פנויה, כי מיד יבוא היצר הרע.

 

?????????

 

אדם בעל חוב צריך לעשות תשובה כללית ולפשפש במעשים.

 

 

?????????

 

יש להתחבר רק לאנשים שהולכים בדרכיו של השם יתברך.

 

 

?????????

 

בזמן ביאת המשיח תהיה רק אמת בעולם וכל מי שהיה אוחז בשקר ייעלם!

 

?????????

 

כולנו נמצאים בסיכון רוחני יום יום ולכן צריכים אנו לצעוק לה' תמיד מכל הלב.

 

?????????

 

ככל שצועקים יותר, יש סיכויים טובים יותר להינצל מן הסכנות הנמצאות בחוץ.

 

 

?????????

 

גם כשטוב וגם כשרע, צריכים תמיד להיות עם ה'!


?????????

 

הגוף מושך למטה והנשמה למעלה, ולכן אחרי עוון, תסגף את הגוף שמשך אותך לעוון.

?????????

 

כל חוזר בתשובה, רוצה ה' שיראה לו כיצד הוא עומד היום במה שנכשל בעבר.

 

?????????

 

לעולם לא חוזרים אחורה, מי שחזר בתשובה ילך תמיד קדימה בלי לסגת לאחור. מעלין בקודש ואין מורידין!

 

?????????

 

אדם צריך תמיד לחשוד את מחשבותיו אולי הן מצד היצר הרע.

 

?????????

 

היצר הרע צריך פתח מאוד קטן כדי להפיל אותך בפח.


?????????

 

אשרי האיש אם חושב ומאמין תמיד שהכל רק לטובה ואין שום רע בעולם.

 

?????????

 

על כל צרה צריך לומר תודה, כי הכל לטובה, והשם יתברך רק עושה חסד עם האדם.

 

   ?????????

 

אי אפשר לשכל אנושי להבין מה עושה השם יתברך.


?????????

 

כל יהודי צריך לעבוד חזק בשביל שיהיה לו חלק טוב לעולם הבא.

 

?????????

 

כל יום כל היום נזכיר לעצמנו שאנחנו בעולם הזה בשביל העולם הבא.

 

?????????

 

כל אדם שבאמת ירצה, יוכל לחזור בתשובה ולתקן כל אשר שיחת.

 

?????????

 

אם יש נחישות יש הצלחה, נחשון בן עמינדב הוא מלשון נחישות, ולכן קפץ לים ראשון והאמין בה' והצליח לדורות.

 

?????????

 

יש לו לאדם לברר לעצמו את מטרתו העיקרית ולהלחם בכל מה שעלול להכשילו.

 

?????????

 

כל אחד מאיתנו אם יהיה אמיץ ונחוש בדעתו להצליח, ה' לא יעזבנו עד שיצליח.

 

?????????

 

ה' רואה עד כמה אדם רוצה לעשות תשובה. ככל שרוצה יותר, יעזור לו ה' יותר.


?????????

 

מי שה' אוהבו, בזה העולם סוגר איתו את המינוס ומכפר לו עוד כאן על כל העוונות.

 

?????????

 

מי שרואה שהכל הולך לו חלק, צריך לדאוג.


?????????

 

על ידי ביזיונות מנכים לאדם הרבה מאוד מהגיהנום, וצריך לקבל אותם באהבה.

 

?????????

 

בעולם הזה אין מה להשקיע אלא רק בתורה מצוות ומעשים טובים.

 

?????????

 

ה' לא עושה שום דבר סתם, בכל דבר יש סודות וכוונה מיוחדת.

 

?????????

 

צריך להתפלל תמיד להבין כל דבר מה הרמז ששלח לו ה'.

 

?????????

 

כל עוד אדם לא איבד את הרצון, יש לו סיכוי להתחזק בעבודת ה' ולזכות לתשובה שלמה.

?????????

 

קל יותר לחזק את חברך מאשר לחזק את עצמך, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים.


?????????

 

לא חכמה להיות עובד ה' כשהכול הולך בסדר.


?????????

 

עיקר הנפילה של כל יהודי היא היאוש.

 

?????????

 

אדם שיהיה לו יותר בטחון בה', סיכוייו גדולים יותר להישאר כשיבוא המשיח.

 

?????????

 

 

בקלות גדולה יכול בעל תשובה להרגיש שהוא צדיק גדול, אך הוא חי בטעות גדולה ומרה.

?????????

 

 

העיקר הוא התמימות! ומהי התמימות? זרוק את השכל!

 

?????????

 

בזמן שבאים הרהורי תשובה, יעשה מיד תשובה בחרטה וידוי וקבלה לעתיד ולא ידחה זאת אפילו לרגע אחד.

 

?????????

 

בשביל להצליח בעבודת ה' אתה צריך לאהוב את התורה!

 

?????????

 

שלא יעבור יום אחד בלי ריקוד לכבוד ה'.

 

?????????

 

סגולה נגד כאבים גם שייעלמו וגם שלא יבואו - היא השמחה!

 

?????????

  

מעלה גדולה יש למי שלומד במאמץ ומתוך הדחק.

 

?????????

 

כל מי שקרתה לו תקלה בחיים, צריך להאמין שיש כאן איתות משמים עבורו לתקן משהו וליישר את דרכו.

 

?????????

 

לפני כל מצווה צריך לחשוב ולהתכונן.

 

?????????

 

אדם שמגיע לשיעורי תורה ומקבל חשק לרדוף אחר המצוות ולברוח מהעבירות, סימן טוב הוא, וסימן שהוא בדרך לתשובה שלמה.


?????????

 

בעולם הזה הכל עובר מהר. כדאי לנצל כל רגע לתשובה ומעשים טובים.

 

?????????

 

הכלל הוא שאנחנו כאן בשביל שם ולא כאן בשביל כאן. אנחנו בעולם הזה בשביל העולם הבא ולא בשביל העולם הזה!

 

?????????

 

לפעמים ה' רוצה לראות שקשה לך כשאתה רחוק ממנו.

 

?????????

 

תמיד יש על מה לעשות תשובה.

 

?????????

  

טוב להתאנח כשיצרו מתגבר עליו ואז יקבל לב נשבר ואין קרוב לה' מלב נשבר ואולי כך ימלט מיצר הרע.

 

?????????

 

אדם שיש לו הרגשה לא טובה מחטאים שהוא עושה זהו סימן טוב עבורו, שהרי יש כאלו שאין להם שום הרגשה רעה כשעושים חטאים.

?????????

 

אדם ככל שהוא אמיתי עם ה', ה' יעזור לו שטרדות העולם הזה לא יפריעו לו כלל.

 

?????????

 

ה' יתברך אוהב אנשים פשוטים.

 

?????????

 

כל ספק שעולה בדעתך אם לעשות או לא,  לומר או לא, ללכת או לא, הכלל הוא: שאל את עצמך, האם זה יקרב אותי לה' יתברך?! אם כן אעשה, ואם לא אז לא.

 

?????????

 

הדבר היחידי שצריך יהודי לדאוג בשבילו הוא הקשר והקירבה להקב"ה בעולם הזה ובעולם הבא.

 

?????????

 

תפקיד היהודים בעולם הוא להפיץ אמונה ושם שמים.

 

?????????

 

ככל שלבו של אדם שלם יותר עם ה', כך רצונו לתשובה ומעשים טובים יהיה שלם וגדול יותר.

?????????

 

אם יש לאדם לב חזק עם ה' ורצון אמיתי לעבדו, הוא יוכל לעבוד את השם יתברך בכל מקום.

?????????

 

בכל מקום ובכל זמן ומצב שאדם נמצא, הוא יוכל לעמוד אם ירצה בכל ניסיון שהקב"ה יעמידהו בו.

 

?????????

 

אדם שמראה תמיד כמה חשובה לו התורה ועבודת ה', אשתו תתמוך בו כראוי בעניין זה.


?????????

 

צריכים להזכיר לעצמנו בכל יום את העולם הבא, כדי שלא לשקוע במחשבות ושאיפות על העולם הזה.

 

?????????

 

כשיבוא משיח יופרד השקר מן העולם ומי שאוחז בו חזק מדי עד שאי אפשר להפריד ביניהם, הוא יעלם ביחד עם השקר.

 

?????????

 

כל גאווה בעולם, מכל סוג שהוא, ישמיד אותה השם יתברך באחרית הימים.

 

?????????

 

בלי עזרת ה' אי אפשר להצליח בשום דבר!.

 

?????????

 

מי שחושב לפתור בעיה על חשבון שיעור תורה, שידע נאמנה כי אין זה רצון ה' והיא לא תיצלח, ובסופו של דבר הוא יראה שהפסיד.


?????????

 

ספק דאורייתא לחומרא. כל ספק אם להגיע לשיעור תורה או לא, הכל להחמיר ויש להגיע!

?????????

 

ככל שאדם מדבר יותר עם ה', כך הוא מזכך יותר את נשמתו.

 

?????????

 

תעניות וסיגופים שמחלישים את הגוף, בדורנו ע"פ רוב זוהי עצת היצר הרע.

 

?????????

 

אדם צריך בכל מצב ובכל הזדמנות לשבח את השם יתברך, ולדבר עמו, להתחרט ולהתוודות על מה שצריך, להודות על מה שצריך ולבקש מה שצריך, והעושה כן מנקה נשמתו הרבה יותר מסיגופים ותעניות.

 

?????????

 

אחרי כל עבירה תתחרט ותתוודה מיד לפני השם יתברך.


?????????

 

ככל שאדם מדבר הרבה עם ה' כך הוא מחדיר יותר אמונה בקרבו.

 

?????????

 

אדם שמדבר על העתיד ואינו מזכיר את ה', סגולה היא שלא יצליח באותו עניין.


?????????

 

כשמבקשים משהו מה', צריך להאמין באמונה שלמה שרק השם יתברך קובע אם תתמלא שאלתו או לא.

 

?????????

 

אחרי כל לימוד צריך להתפלל להשם יתברך על אותו נושא. ודבר זה עושה נחת רוח גדולה לבורא עולם.

 

?????????

 

היסוד של כל יהודי הוא האמונה.

 

?????????

 

הצעקה לה' מוכיחה שיש לך אמונה!

 

?????????

 

בזמן שבאים לאדם הרהורי כפירה, צריך לצעוק לה' שיעזור לו להתחזק באמונה.

 

?????????

 

אדם שצועק יותר לה', יהיה קרוב יותר לה'.

 

?????????

 

צעקה מראה על רצונות חזקים להשתנות, כי מרגיש שהיצר הרע מפריע לו.

 

?????????

 

הצעקה עוזרת להינצל מליפול בידי היצר הרע, וגם לאחר נפילה הצעקה עוזרת לצאת מצפורניו ולקום מיד מהנפילה.

 

?????????

  

גם מתוך הלב אפשר לצעוק לה' וגם כשהוא בין הרבה אנשים.

 

?????????

 

כשצועקים לה' אסור לצעוק עם פניות, צעקות כאלה רק מרחיקות אותך מה'.

 

?????????

 

אדם שמעשיו מתוקנים והוא בעל אמונה חזקה, יוכל לשנות הכל בתפילתו.

 

?????????

 

אדם שעושה טוב יהיה לו טוב, וכן להפך, אין חכמות!

 


?????????

 

אדם בעל אמונה, יעשה מצוות ככל שיוכל ולא יחוס על כספו.

 

?????????

 

אל תחפש לעשות חכמות, תחפש להיות תמים!


?????????

 

יעבור מה שיעבור עליך, יקרה מה שיקרה לך, אל תייאש עצמך לעולם!

 

?????????

 

אדם שנפל בעבירה יקום תכף ומיד ולא יתייאש, ואז הקדוש ברוך הוא יעזור וייתן לו כוחות.

 

?????????

  

העצה הכי טובה לכל העניינים והצרות היא לברוח להקב"ה.

 

?????????

 

הכוח של היהודי הוא בפיו, בלי לדבר עם ה' ולהתפלל אליו אין אנו יכולים להתקדם לשום מקום.

 

?????????

 

ככל שמאמינים יותר בברכה, יש לה סיכויים גדולים יותר שתתקיים.

 

?????????

 

בכל עניין תעשה רק מה שאתה שומע מרבך ובשום אופן לא מה שלבך חפץ כי זוהי עצת היצר הרע.


?????????

 

היצר הרע הוא מומחה גדול בלהסיח דעתו של אדם מהעולם הבא ויום המיתה.

 

?????????

 

ככל שמעשיו של אדם הם יותר לשם שמים, יש יותר סיכויים שיצליח בעבודת השם יתברך.

 

?????????

 

אדם שמאמין בדרך בה הוא הולך, הוא ישקיע הכל בכך!

 

?????????

 

אדם לא יודע לאן הוא יכול להגיע בעבודת ה', צריך רק ללמוד ולהתפלל ולשמור על עצמו מכל חטא ועוון והכל רק בתמימות.


?????????

 

כל הניסיונות נועדו להעלותנו בדרגות עבודת ה'.


?????????

 

אם לא היינו מסוגלים לקיים כראוי דברי רבנו, השם יתברך לא היה מקרבנו אליו.

 

?????????

 

בזמן שאדם עצוב, זהו זמן מסוגל לשליטת היצר הרע ויש להיזהר מכך!

 

?????????

 

אדם יכול להגיע לדרגות עצומות בעבודת ה', אם בכל זמן ומצב ידבר הרבה עם השם יתברך.

 


?????????

 

יהודי חייב להיות לוחם עקשן שיודע גם לתקוף וגם לשמור על השמחה והרצון החזק אם נפגע.

?????????

 

אדם שעובד את ה' אך אינו בודק עצמו היכן הוא עומד ולא עושה חשבון נפש, ברגע אחד הוא יכול ליפול לגמרי.

 

?????????

 

חייבים להתאמץ בעבודת ה'!

 

?????????

 

כל השתדלות ואפילו קטנה ביותר עושה נחת רוח גדולה לפני הקב"ה.

 

?????????

 

בדור הזה מי שלא מוכן להיות איש מלחמה הוא אבוד.


?????????

 

צריך לזכור שהמלחמה היא תמידית ובכל יום יוצאים למלחמה חדשה עם מערכות חדשות שלפעמים לא הכרנו.

 

?????????

 

כל כוחו של היצר הוא במחשבה הוא לא יכול להכריח אותך לא לדיבור ולא למעשה!

 

?????????

 

שני היצרים מביעים דעות ומציעים עצות כל היום, מי שמדבר יותר הוא זה שאתה מקשיב לו יותר, בכל אופן אתה הוא הקובע למי להקשיב ואחר עצת מי ללכת!

 

?????????

 

היצר מחכה לנקודת זמן של לחץ ורפיון ומיד הוא תוקף.

 

?????????

 

היצר היותר חזק אצל האדם הוא זה שהאדם מקשיב לו יותר, לכן אצל צדיקים כמעט תמיד מדבר רק היצר הטוב ומציע לעשות רק מצוות ומעשים טובים, ואצל רשעים היצר הרע כמעט תמיד מדבר ומציע לעשות עבירות ומעשים רעים.

 

?????????

 

יוצא בעצם שהאדם הוא זה שמגדיל או מקטין את כוחות היצר הרע, ומי שיש לו יצר הרע גדול הרי שהוא בעצמו הגדיל אותו ואם ירצה יקטין אותו!

 

?????????

 

פגם עיניים אחד מספיק בכדי להוריד את החשק בעבודת ה' ויש להיזהר מאוד מכך!

 

?????????

 

אדם שעובר עבירות וחושב שהוא מצליח, שידע שמלכודת לפניו ומפלה גדולה ממתינה לו!

?????????

 

הכלל הוא שממצווה לא מפסידים אף פעם, ומעבירה לא מרוויחים אף פעם.


?????????

 

אדם שהולך עם השם יתברך עד הסוף, הוא רק ירוויח ויצליח, גם אם לא נראה כך בהתחלה.

?????????

 

איך אפשר שיהודי יחזיק מכשיר טמא, לא די שהדור כזה חשוך והיצר כזה חזק, עוד נביא ליצר כלים להפיל אותנו?!

 

?????????

 

אדם שישמור על עיניו וידבר עם ה' תמיד הוא יעלה מאוד במדרגות עבודת ה'.

 

?????????

 

כדאי ליהודי בדור הזה לחשוב הרבה על יתרונות עצמו ועל התקדמותו בעבודת ה', ורק מעט יחשוב על חסרונותיו ונפילותיו.


?????????

 

העצבות עוזרת מאוד ליצר הרע, ולכן הוא משתדל להפיל בני אדם לעצבות ולהדגיש בפניהם את חסרונותיהם, עלינו להלחם בעצבות ולראות בעצמנו נקודות טובות!

 

?????????

 

גם אם נפל אדם בעבירה והוא מתחיל להיכנס לעצבות יאמר מיד ליצרו הרע, "נכון שנפלתי בעבירה אך לא אפול גם בעצבות ויאוש ואינני רוצה לחשוב על זה", ויקום מיד ויפתח דף חדש עם השם יתברך!

 

?????????

 

אדם שלא מרגיש מלחמות בקרבו, אלא הכל רגוע אצלו, בודאי שיצרו הטוב כבר גוסס ואין בכוחו להלחם!

 

?????????

 

לא די שאדם ירצה באמת להימנע מעבירה, וגם לא די שיתפלל על כך, אלא גם ובעיקר להשתדל בכך ולעשות סייגים וגדרים ולהתרחק מאוד מן העבירה!!

 

?????????

 

כל זמן שאנו נמצאים בעולם הזה לא נוכל לדעת עד כמה הוא שפל ושקרי. מי שמעמיק בתורה וטועם את טעמה הטוב, הוא כן יוכל לראות זאת, כי הוא מבקר תדיר בעולם שכולו טוב!

 

?????????

 

כדאי מאוד לברך כל ברכה ברוגע ובנעימה!

 

?????????

  

חוץ מלפשפש במעשינו ולברוח מהיצר הרע ולתקן עצמנו, באמת שאין לנו מה לעשות בעולם הזה!

?????????

 

אדם צריך לחיות ברצונות חזקים לסור מרע באמת ולא לעשות רע אף פעם!

 

?????????

 

השיעור תורה הוא האור שיוכל להוציא אותנו מהחושך בו אנו נמצאים.

 

?????????

 

כשה' נותן לאדם צרה, הוא מצפה שמתוך כך האדם יתקרב אליו. פתי הוא האדם ששומע ליצר ומתוך הצרה דווקא מתרחק מה', שהרי זה יביא עליו יותר ייסורים.


?????????

 

כשלא הולך בחיים כסדר, זהו איתות מהשם יתברך לשפר מעשים וליישר דרך.

 

?????????

 

בכל מקרה שקורה לאדם, אם טוב ואם להפך, צריך תמיד להשתדל להבין מה ה' רוצה ממנו.

 

?????????

 

יהודי צריך שלא יעבור עליו יום בלי חשבון נפש עצמי.


?????????

 

צריך תמיד לפחד מלהתלכלך בעבירות, כי יכולים להפתיע אותנו בקריאה לעולם העליון ואיך ניכנס בצורה כזו?!

 

?????????

 

מה שחשוב להקב"ה זה לראות עד כמה האדם מתאמץ באמת לעשות רצונו יתברך.


?????????

 

אדם שקם מנפילות בכל פעם ולא מתייאש, זה מראה על הנחישות שלו והרצינות שלו בעבודת ה'.

?????????

 

לא לשכוח שאנחנו פה בזה העולם בשביל השם יתברך ולא בשביל עצמנו.

 

?????????

 

היצר הרע מפחד מאוד כשהולך אדם לשיעורי תורה כי שם יגלו את מזימותיו.

 

?????????


נשותינו נועדו לעזור לנו בעבודת ה', ואם הן לא עוזרות, כנראה שיש אצלנו הגברים בעיה! המכונה טובה, המפעיל לא טוב!

 

?????????

 

יש דתיים שעושים מה שרוצים ומה שנוח להם, ולא מה שה' רוצה ומה שיעשה נחת מלפניו, וסופם יורש גיהנום.

 

?????????

 

הקב"ה דורש מאיתנו שנהיה איתו תמיד, במחשבה בדיבור ובמעשה.

 

?????????

 

רק אדם שיש בו ענווה אמיתית יוכל להבין את דרך ה' באמת.


?????????

 

העיקר הוא לכוון רצוננו לעשות רצון בוראנו!


?????????

 

אדם שישים את התכלית והמטרה לנגד עיניו, יהיה לו רצון לוותר על הרבה דברים גשמיים.

?????????

 

אדם שיחזיק מעמד באמונה ושמחה עם כל הצרות שעוברות עליו ויקבל הכל באהבה ובאמונה, כל הצרות יתהפכו לו לטובה.

 

?????????

 

חיצוניות יהודית עוזרת שתהיה גם הפנימיות יהודית!

 

?????????

  

אדם שמחפש גשמיות, יפסיד מכל הכיוונים, אדם שמחפש רוחניות, ירוויח מכל הכיוונים.

 

?????????

 

שמירת העיניים היא הפתח לכל העניינים שבקדושה.

 

?????????

 

הפיתרון הטוב ביותר כנגד היצר הרע הוא שמירת העיניים, וכדי להגיע לכך חייבים ללמוד תורה ולקבל ממנה את הכוחות לשמור על העיניים.

 

?????????

 

יהודי צריך לזכור שהוא בן של מלך ואינו יכול להתנהג כמו גוים או עמי הארץ.


?????????

 

כל ההתחלות קשות, ואם לא קשה, סימן שעוד לא התחלת, ואם קשה, התחלת ועלית למסלול. עתה לך ישר עם מדריך צמוד ואל תתפתה לשום כיוון חוץ מדברי המדריך עד שתגיע ליעד!

 

?????????

 

אנו חייבים לשמוח בהקב"ה שזיכנו להיות קרובים אליו ועובדים אותו ומשתדלים להכיר אותו יתברך יותר ויותר.

 

?????????

 

ענווה ואמונה אחיות, גאווה וכפירה אחיות. לא יתכן יהודי טוב המאמין כראוי בה' אם יש בו גאווה!

 

?????????

 

יהודי צריך בגד חזק ונאה, עוז והדר, בגד זה הוא הנשמה. יש לחזקה במצוות ולא להכתימה בעבירות, וכך יוכל לשחוק ליום אחרון!


?????????

 

מי שלומד תורה ואינו בעל מעשים, הוא רחוק מהאמת!

 

?????????

 

כל עניין טוב שעושים, אם הלב מצטרף אליו, יש מכך רושם רב בשמים, ואם הלב רדום, מצווה יש כאן, חשיבות אין כאן.

 

?????????

 

אדם חזק באמונה, יודע שהכל מהשם יתברך והוא שמח תמיד.


?????????

 

יש לראות את הצרות כניתוח שה' עושה לאדם. גם אם זה כואב, בודאי שזה כדאי, כדי להציל מצרות גדולות יותר.

 

?????????

 

בעל תשובה בלא הדרכה צמודה אין יותר גרוע ממנו!


?????????

 

אין יותר גרוע לבעל תשובה מבלבול וחוסר יציבות.


?????????

 

הרמב"ם הקדוש אומר שכל מי שיחפש את הנוחות בעולם הזה, בהכרח שיתרחק מן האמת. יש לעשות מה שצריך! אם זה נוח ואם לא!

 

?????????

 

על כל דבר צריך להתפלל, גם אם הוא קטן בעינינו.


?????????

 

לפעמים אדם לא קולט דברי תורה ואמונה היטב וקשה לו להבין את רצון ה' מפני הלכלוך שיש לו בראש. נקה את הבית כדי שיוכל המלך להיכנס!

 

?????????

 

הדת היא לא תחביב, היא העיקר של החיים שלך!


?????????

 

לפני כל דיבור ו מעשה, יש לחשוב אם זהו רצון ה'.

 

?????????

   

אם גילינו את האמת של העולם שאין מה לעשות כאן חוץ מתורה תפילה מצוות ומעשים טובים, יש לנו לשמוח תמיד!!

 

?????????

 

אדם שעובד את ה' באמת, כל דבר שקורה לו - הכל לטובתו.

 

?????????

 

אדם שלומד תורה מתוך מאמץ, יוכל להבחין מתי היצר הרע מנסה להטעות אותו.

?????????

 

אדם שאינו רודף אחר המצוות ואינו בורח מעבירות, צריך לדאוג.

 

?????????

 

ירבה אדם בתפילות, כי כל תפילה מועילה בודאי, אם לא עכשיו - אחר כך, אם לא הרבה – מעט, אם לא בעניין זה - בעניין אחר.


?????????

 

יהודי צריך תמיד לדחות את היצר ולומר לו "מחר אעשה כרצונך", עד יום אחרון.

 

?????????

 

כל מחשבה טובה ורצון טוב יעזרו לך המון בעולם האמת.

 

?????????

 

כשהמחשבה קודמת לדיבור ומעשה, זה יחסוך לך הרבה בעיות! 

 

?????????

 

לפי האמת הרבה צרות וייסורין בעולם הזה אינם שווים לכוויה אחת בגיהנום. ובחסד ה' מעט ייסורין בעולם הזה מורידים הרבה בגיהנום. צא ולמד עד כמה חביבין ייסורין!

 

?????????

 

ככל שאדם נהנה יותר מן העבירה, היא חקוקה בו חזק יותר, ואופן כיבוסו בגיהנום יהיה קשה יותר.

 

?????????

 

יהודי צריך לשנות הרגליו לכפי הכתוב בתורה, ולא לשנות את הכתוב בתורה לכפי הרגליו.

 

?????????

 

אדם שנאלץ לדרוש ברופאים, חייב להאמין שבריאותו היא בידי ה' ולא בידיהם, ותמיד יעשה תשובה על מעשיו הרעים שגרמו לו ייסורין אלו.

 

?????????

 

הדבר הטוב ביותר נגד עין הרע הוא לא להתבלט ולא לגרום לאנשים לדבר עליך, תקטין עצמך ואל תתפאר בלבוש בית רכב וכד'.


?????????

 

הדור הזה נמצא במצב חירום וצריכים להחזיק חזק ולמסור נפש בעבודת ה'.

 

?????????

 

בעל תשובה שמחפש רק אמת, הוא טוב מצדיקים גמורים. ובעל תשובה שלא רוצה אמת הוא יכול להיות גרוע מחילוני גמור.

 

?????????

 

מי שמחפש לעשות את המותר ולא את המומלץ, בסוף יעשה גם מה שאסור.

 

?????????

 

מה שאתה יכול לעשות נגד היצר הרע תעשה, ומה שאינך יכול לעשות, לפחות תשאף לעשות.

 

?????????

 

יהודי חזק בלימוד וחלש במעשים רוח קלה עוקרתו והופכתו על פניו. חייבים להיות אנשי מעשה!


?????????

 

יהודי טוב תמיד מוטרד מהשאלה איך הוא בעבודת ה' ומה הם יחסיו עם ה' והאם הוא באמת עושה רצון ה'.

 

?????????

 

מי ששמח בהבלי העולם, שמחה זו תביאהו לגיהנם. ומי ששמח בעבודת ה', תביאהו שמחתו לחיי העולם הבא.

 

?????????

 

אדם שיעשה תשובה אמיתית ויצעק לה' שרוצה להיות נקי לגמרי, השם יתברך ינקהו ויעזור לו לתקן כל אשר שיחת ועיוות.

 

?????????

 

הקדוש ברוך הוא רוצה את הרצון יותר מאשר את המעשים, אבל מי שמסתפק ברצון, גם רצון אין לו עליו שכר, וענוש ייענש!


?????????

 

העולם הזה דמיון ואנחנו דמיון והלימוד שלנו דמיון והמצוות שלנו דמיון, מה שחשוב לה' הוא האם רצונך באמת לעבוד אותו, והאם אתה באמת אוהב אותו!

 

?????????

 

אם אינך מצליח כרגע להתחזק, אבל רצונך להתחזק ואתה משתדל בכך, יש לך הרבה על מה לשמוח!

 

?????????

 

כשמזדמנות לאדם הרבה מצוות ולא מזדמנות לו עבירות, ולבו מושכו לעשיית מצוות ואינו מושכו לעבירות, סימן שה' איתו ועוזר לו.

 

?????????

 

אדם שלמרות מחשבותיו הרעות כופה עצמו ואינו קם לעשות עבירה, סופו לראות אור גדול בעבודת ה', וזהו "כי אשב בחושך ה' אור לי", אם למרות החושך והמחשבות הוא יושב ולא קם לעשות עבירה, ה' יהיה לו לאור גדול.


?????????

 

אם יש משהו שיכול להפריע למצב רוחו של יהודי אמיתי, זהו ריחוקו מה' בגלל עבירות או חוסר מצוות.

 

?????????

 

"להתקדם בחיים" זה לא לקנות בית חדש או רכב חדש וכד' אלא לעשות עוד מצווה ולשבור עוד תאווה.

 

?????????

 

אדם שבוחן תמיד התנהגותם של אחרים ולא של עצמו, הרי זה נמצא בתוך השקר.

 

?????????

 

דבר חשוב מאוד מאוד בעבודת ה', זה לא לאבד את הרצון לעולם!


?????????

 

כל הצרות והיסורין של האדם מצטרפים לכף המאזניים של המצוות והזכויות, ואם קיבלם מאהבה הרי הם כמצוות גדולות וענקיות.


?????????

 

אין אדם נקרא חסיד ונאמן עד שיעבור ביזיונות עליו ועל דרכו בעבודת ה' ולמרות הכל ימשיך להחזיק בה חזק ולא יבוש מפני המלעיגים עליו.

 

?????????

 

אדם הסובל הרבה בושות ומקבלם תמיד באהבה, דבר זה מעלה אותו מאוד במדרגות עבודת ה'.

 

?????????

 

תורה בלא קדושה, עלולה לתת סם המוות בלומדיה, דהיינו שיתרחק עוד יותר מה', במעשים רעים ומידות מגונות. 

 

?????????

 

המידה ההרסנית ביותר בבין אדם למקום ובין אדם לחברו היא הגאווה!

 

?????????

 

במקום שאין צניעות וקדושה, ה' לא נמצא שם, אם זה ברחוב או בבית, ואפילו בבית הכנסת!


?????????

 

אדם המחפש יראת שמים ינתק עצמו מכל דבר ולו הקטן ביותר שאין בו מן הקדוּשה.


?????????

 

אדם שמעשיו רק לשם שמים, לא יבינו בני אדם את דרכו, כי רובם לא עושים לשם שמים.


?????????

 

השמחה עוזרת לאדם נגד מחלות הגוף ומחלות הנפש ונגד היצר הרע. צא ולמד עד כמה חשובה השמחה!

 

?????????

 

יהודי הוא אף פעם לא לבד, כל מקום שהולך, השם יתברך הולך עמו.

 

?????????

 

עיקר שכרו של השם יתברך לאדם, הוא לא על התוצאה אלא על העמל, לא על שאתה צדיק אלא על כל מה שעמלת בשביל להיות כזה.

 

?????????

 

יתכנו שנַיים, אחד שבקלות היה צדיק ואחד שעמל קשות ולא הצליח להיות צדיק כמו הראשון אבל עמל יותר ממנו, והוא עדיף יותר ושכרו גדול יותר!

 

?????????

 

אדם שכועס על כל דבר קטן, רובו עברות בלא ספק!


?????????

 

כל דבר שאינו חובה והוא מביא לגאווה, מוטב להימנע מלעשותו.

 

?????????

 

אמונה הבנויה על תמימות, חזקה בהרבה מאמונה הבנויה על חכמות.

 

?????????

 

בדורנו הכל קשה, לכן הכל נחשב למסירות נפש, כל צעד לבית המדרש וכל דבר הכי קטן בעבודת השם יתברך.

 

?????????

 

החושך של הדור הזה גורם שפעמים רבות לא יהיה חשק בעבודת ה'. וצריך במצב זה להכריח עצמו לעבוד את ה' כרגיל, עם חשק או בלי, עם שמחה או בלי, ימשיך כרגיל עד שיסתיים הניסיון!

 

?????????

 

השקר מאוד שולט בדור זה וצריך להחזיק חזק בַאמת, גם בתוך שומרי המצוות ולומדי התורה יש הרבה שקר, והכלל הוא שכל מקום בו לא מוזכר שם שמים תדיר גם בעסקי חולין, קל וחומר בשעת לימוד תורה וקיום מצוות, יש שם שקר! תופשי התורה לא ידעוני! 

?????????

 

יש אנשים מוארים ויש חשוכים. מצווה מוסיפה לאדם אור, ועבירה מוסיפה חושך.

 

?????????

 

את השמחה צריך להקרין החוצה ולזכות בה גם אחרים, אבל את העצבות שלך תשמור לעצמך ואל תקרין לאחרים, מפני זה חתן בבית כנסת פוטר מתחנון ואבֵל בבית כנסת אינו פוטר.


?????????

 

כששרים שיר קודש צריך להבין ולהרגיש את מילות השיר. לפעמים שיר אחד יכול לחזק יותר מהרבה שיעורי מוסר.

 

?????????

 

כל קיומנו בזה העולם, הכל בשביל האמונה בהקב"ה שאין עוד מלבדו ואפס זולתו, כל השאר הכל הבל.

 

?????????

 

אדם רע שרוצה להקפיד ולכעוס, תמיד ימצא על מה, ואדם טוב שאינו רוצה להקפיד ולכעוס, תמיד ימצא כף זכות.

 

?????????

 

בעל תשובה בלא שיעורי תורה, הריהו כעם הארץ חסיד, שאין לדור בשכונתו ויש להתרחק ממנו ולא ללמוד ממנו כלום!

 

?????????

 

בלי ניסיונות בזה העולם אי אפשר להתקדם לשום מקום בעבודת ה'.

 

?????????

 

הגענו לתקופות שהכל רץ בעולם הזה, השנה כחודש והחודש כשבוע והשבוע כיום, המרוץ מבהיל ומסוכן, ויש רק לחטוף כמה שיותר תורה ומצוות, כל השאר הבל!!

 

?????????

 

ככל שיש לאדם יותר אמונה, הוא פחות דאגן, פחות אמונה יותר דאגן.

 

?????????

 

ה' רוצה שנחפש אותו, שנתפלל אליו, שנבקש אותו תמיד!

 

?????????

 

אדם חכם מסתכל על מה שיש לו ושמח. אדם שוטה מסתכל על מה שאין לו ודואג.

 

?????????

 

ה' רוצה שהוא יהיה במרכז החיים שלנו וכל השאר יהיה טפל ומתלווה!

 

 ?????????

 

שניים נפגשים ומדברים על יראת שמים, זה מראה על הרצונות הטובים שלהם, ושניים שנפגשים ומדברים על הבלים, זה מראה על התאוות שלהם!

 

?????????

 

איך אפשר יום בלי שיעור תורה איך?! בלי תורה אין חיים!!

 

?????????

 

הגויים רצים על תאוות העולם הזה, יהודי רץ על מה שיעשה לו טוב בעולם הבא.

 

?????????

 

התמימות יכולה לקחת את האדם קרוב מאוד מאוד להשם יתברך.


?????????

 

ככל שאדם קדוש יותר, יש לו יותר את כח ההתמדה יותר, שנאמר "וקדושים בכל יום יהללוך סלה".

 

?????????

 

מי שלבו שלם וחזק עם השם יתברך, לבסוף גם מעשיו יהיו שלמים עם השם יתברך.

 

?????????

 

התורה בשביל המצוות והמצוות בשביל האמונה, ואמונה היא הקשר של הלב היהודי עם בורא עולם.

 

?????????

 

בעל תשובה בלא מדריך צמוד, אינו בעל תשובה בשום אופן.


?????????

 

בלי תורה אנו כעיוורים המגששים באפלה.

 

?????????

 

ככל שיש יותר תורה לשמה באדם, רואה הוא יותר מה ה' רוצה ואת הדרך האמיתית בנבכי העולם הזה. 

 

?????????

 

בכל פעם שעולה גאווה בלבו של אדם, צריך הוא לפחד שלא יעזוב אותו השם יתברך.

?????????

 

היצר הרע תוקף חזק, ותפקידנו הוא להיות מרוכזים במטרה שהיא העולם הבא.

 

?????????

 

תורה שאדם לומד מתוך מאמץ, היא תורה עם קדושה, ותורה עם קדושה מנצחת את היצר הרע, מה שאין כן תורה בלא קדושה שיכולה אפילו לסייע ליצר הרע!

 

?????????

 

לפני שיבואו על האדם ייסורין, מוטב שיסגור עיניים ופה ובכך לא יעשה עבירות, והייסורין לא יבואו. ואם כבר באו הייסורין, גם כן יסגור עיינים ופה וירגיש שהוא איננו בזה העולם, וכך יקל מעל עצמו את ייסוריו.

 

?????????

 

עד הרגע האחרון ילחם היצר הרע למשוך אליו את האדם, ולעומת זאת האנשים האמיתיים נלחמים גם הם עד הרגע האחרון להיות בחלקו של השם יתברך.


?????????

 

כל חוזר בתשובה אמיתי בדור הזה, הוא נס בפני עצמו!


?????????

 

אדם שאינו מתרחק מחבורת ליצנים, בעל כרחו הוא יתרחק מה'.

 

?????????

 

אדם אמיתי מחפש מה ה' רוצה ולא מה ה' מסכים.


?????????

 

העיקר הגדול הוא להרגיש את ה' תמיד, בתורה בתפילה במצוות ובכל מעשה גשמי, להרגיש קרוב לה' ממש, לחיות את השם יתברך.

 

?????????

  

בעל תשובה עם גאווה הוא בסכנה גדולה, הדרך שהוא סולל לעצמו היא ישר לתהום!

 

?????????

 

היצר הרע נכנס באדם הכי חזק דרך העיניים!


?????????

 

אין תורה לאמיתה בלי תמימות!

 

?????????

 

כשאדם בעליה יצעק לה' שיושיעו מגאווה וכשהוא בירידה יצעק לה' שיצילהו מיאוש ומעוד נפילות, הכלל הוא שבכל מצב יש לצעוק לה'.

  

?????????

 

יש אנשים שבביתם ספריה גדולה אך מוחם קטן, כי הכל נשאר מחוץ למוח. ויש אנשים עם ספריה קטנה ומוח גדול, כי הם למדו היטב את ספריהם וחזרו עליהם היטב. טוב מעט ביראת ה' מאוצר רב ומהומה בו.

 

?????????

 

יצר הרע גדול יש לאלו הרוצים לקיים תפסת מרובה ולומדים בלי לב ובלי הבנה.

 

?????????

 

אם היינו יודעים מה זה שיעור תורה, היינו רצים לבית המדרש באהבה וברצון, עוד נתגעגע בעולם הבא לימים האלו של ישיבה בשיעור תורה!

 

?????????

  

יהודי צריך לשאוף לעשות תמיד לפנים משורת הדין, לוותר לוותר ולא להתעקש!

 

?????????

 

כל הדברים הגשמיים נועדו לעזור לעבודת ה', צריך להזהר מלעשותם עיקר חלילה.

 

?????????

 

מהעולם הזה לא ניקח כלום, רק תורה מצוות ומעשים טובים, להתעורר!!

 

?????????

 

יהודי טוב מחפש לעשות טוב רק לכבוד ה'.

 

?????????

 

היצר הרע נותן לאדם להרגיש שיש לו לפחות 70 שנה לחיות, והאדם נשאר שאנן כי יש לו זמן כביכול, ופתאום מפתיעים את האדם ולוקחים אותו הרבה לפני, כשהוא לא מוכן לכך, והוא יוצא בבושת פנים מלוכלך בעבירות וחסר מאוד במצוות. אוי לה לאותה בושה! לכן בכל יום ינקה אדם עצמו מעבירות וירדוף אחר המצוות.

 

?????????

 

לפעמים אדם לא מתעורר עד שמקבל את הטלפון מהדוקטור עם הבשורה המרה בר מינן, ואז כל חלומותיו מתנפצים.

 

?????????

 

יש חושך חזק מאוד בזמן הזה, אך יהודים עם יראת שמים ואמונה חזקה הם באור ולא מרגישים את החושך. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם!

 

?????????

 

כשאדם מקבל שפע, הוא צריך להזהר מאוד ולהתנהג כראוי, כי פעמים רבות שפע מביא פשע.

?????????

 

עובד זר אינו משקיע בארץ שבה הוא עובד, אלא בארץ שהוא בא משם ועתיד לחזור לשם, הוא שולח כסף לבני משפחתו שם שישקיעו במה שבאמת שייך לו. אנו באנו מהעולם העליון ועתידים לחזור לשם, אדם חכם לא ישקיע כאן אלא ישלח לשם!

 

 

רק מי שדבק בה' במחשבה דיבור ומעשה הוא הנקרא חי באמת. ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום.

 

?????????

 

אדם שירוץ אחרי יראת שמים כמו אחרי אוצר, בודאי שהוא ישיג אותה, כי כך דרכו של ה', לעזור לאדם כפי מה שהוא משתדל לעזור לעצמו.

 

?????????

 

אנו רוצים את השם יתברך, לא פוליטיקה ולא עסקים!

 

?????????

 

כל יום הוא התחלה חדשה בעבודת ה'.

מתי מתקדמים בעבודת ה'? כשעושים דבר קשה לכבוד ה'!

 

?????????

 

מי שרוצה תשובה שלמה צריך להתנתק מעברו לגמרי וכאילו נולד מחדש, לזרוק תמונות וחפצים וכל מה ששייך לעבר כי זה כלל לא הוא!

 

?????????

 

סוג הכיפה מראה על פי רוב על השקפת עולם, וגודל הכיפה מראה על פי רוב על גודל היראת שמים.

 

?????????

 

בעל תשובה שלא עברו עליו יסורים וצרות, צריך לחשוש שעדיין אין רוצים לנקותו משמים. אך אם הוא מרבה במעשים טובים ומתאמץ בכך, זה מחליף את היסורין.

 

?????????

 

כל מאמץ במצוות מחליף צרות ויסורין. והמרבה במצוות ומעשים טובים, חוסך מעצמו הרבה צרות בחיים.

 

?????????

 

מי שלא מוריד מגאוותו בעצמו, משמים ידאגו להוריד לו אותה בכח.

 

?????????

 

מי ששומר את עצמו מכל רע, השם יתברך שומר עליו, בא ליטהר מסייעין בידו.

 

?????????

 

מי שיתמיד בתורה, במיוחד אם התאמץ לשם כך, יהיו לו הרבה סנגורים ליום הדין ויקלו מעליו הרבה מאוד בדינו.

 

?????????

 

ללמוד מעט ספרים ולהבין טוב ולחזור ולזכור, עדיף מהרבה ספרים מה שבודאי ממעט את החזרות ואת האיכות.

 

?????????

 

אם אין מקוה של מים, אפשר לטבול במקוה של דבקות בהשם יתברך, מקוה ישראל - ה'!

 

?????????

 

מתנות גשמיות נותנים בחינם משמים, אבל מתנות רוחניות לא נותנים בחינם, מי שיעבוד טוב יקבל טוב!

 

?????????

 

אילו היתה לנו אמונה בכוחה של תפילה, היו לנו חיים הרבה יותר טובים!

 

?????????

 

הבוטח בה' לא יפסיד לעולם! לא יאשמו כל החוסים בו ולא יכלמו לנצח!

יהודי שלא מתנהג כיהודי, הוא כמו נסיך שמשחק עם הכתר שבראשו ומזלזל בו. אנחנו בני מלכים ויש לשמוח בזכות זו ולנצל אותה!

 

?????????

 

בית המדרש הוא גן עדן, בחוץ – גיהנם!

 

?????????

 

בדור הזה יש עצבות גדולה לאנשים, כי רחוקים מה', אבל עובדי ה' הם תמיד בשמחה, שמחו בה' וגילו צדיקים!

 

?????????

 

צריך להכניס את השם יתברך בתוך לבנו חזק חזק!!


?????????

 

כל מה שקורה, תאמר "מה שה' רוצה אני מרוצה"! להחדיר בעצמנו שהכל מאיתו יתברך והכל לטובה!

 

?????????

 

השם יתברך הורס את העולם רק בשביל שעם ישראל שלו יחזרו בתשובה! בואו נתעורר!

?????????

 

גם אם קרה משהו לגוף, כאבים פציעה מכה וכד' תאמר "העיקר שלא נפלתי בעבירה"! צרת הנפש גדולה בהרבה מצרת הגוף!

 

?????????

 

מי שמדבר רע על צדיקים, אין ספק שהוא פוגם בבריתו!

 

?????????

 

מי שמזלזל ברכוש חברו, אין ספק שהוא גנב ויש בידו גזלות.

 

?????????

 

בעל תשובה לא נמדד באורך זקנו ופאותיו אלא באורך רוח שלו, מידות טובות רוגע וענוה!


?????????

 

אף אחד לא יכול לנצח את הלב של היהודי!

?????????

 

יהודי חייב לב חם בעבודת ה', לב חם כלפי השם יתברך ולב חם כלפי כל אדם.

 

?????????

 

יהודי חייב להיות רגיש לרגישויות של אחרים ולחשוב הרבה לפני שאומר או עושה דבר שעלול לפגוע במישהו.

 

?????????

 

האלוקים עשה את האדם ישר, ופגם הברית מעקם לאדם את המוח הישר שה' נתן לו, משום כך רוב העולם משוגעים. עוד לפני 50 שנה אמר הצדיק הרב דסלר שהעולם נהיה בית משוגעים, אז מה נהיה מעולם כיום?!

 

?????????

 

עיקר ההתקדמות של האדם היא לא רק בחיצוניותו שנעשית דתית יותר, אלא ברצונותיו ושאיפותיו והשתדלותו האם נעשו טובים יותר!

?????????

 

מי שמתעסק עם היצר הרע יותר, הוא על הכוונת משמים יותר! אחים יקרים אל תתעסקו עם היצר, הוא זה שמלשין עליכם למעלה!

?????????

 

אנחנו בזה העולם צועדים על גשר צר מאוד, והמשמעות היא שצריכים להיות עקביים ולא לנטות ימין ושמאל עד שנגיע אל המנוחה והנחלה. "דרך המלך נלך, לא ניטה ימין ושמאל, עד אשר נעבור גבולך"!

 

?????????

 

הוצאת מהבית את הדברים הרעים, הטלויזיה מחשב איפונים עיתונים וכד', טוב מאוד! עכשיו זרוק גם מהראש שלך את כל הדברים הרעים!

 

?????????

 

לא להרדם אחים יקרים, להתעורר! אנחנו לקראת הסוף!

 

?????????

 

אדם ששקוע בתאוה מסויימת, תמיד יחשוד אחרים באותה תאוה, כל הפוסל במומו פוסל. מפני כך כיום כולם חושדים את כולם בתאות ממון ותאות ניאוף, וכולם בבוץ אחד גדול! אשרי הנמלט אל השם יתברך והתורה, ולא מעניין אותו מהעולם כלל!

 

?????????

 

בעל תשובה צריך לב נשבר יותר מכל אחד אחר כאשר עולה לו מחשבה רעה על מישהו, כי הרי הוא בעצמו בא מהטינופת וספק גדול אם הספיק להתנקות ממנה, ואיך יחשוב רע על אחרים?!

 

?????????

 

לא צריך להשתחוות לפסל כדי להקרות עובד עבודה זרה, אם אתה מכור לתאוה שאינך מעוניין להתאמץ כדי להשתחרר ממנה, גם זוהי בחינת עבודה זרה.

 

?????????

 

מיהו הנקרא בן העולם הבא בעודו בעולם הזה? מי כל מעשיו לשם שמים, רגליו בארץ וראשו בשמים לעשות נחת רוח להשם יתברך תמיד.

 

?????????

 

כמה השם יתברך מרוצה ממקום בו מדברים עליו, שרים אליו, מתפללים אליו, לומדים לשמו ורוצים רק אותו!

 

?????????

 

אין דבר כזה גאוותן שיהיה ירא שמים באמת.

?????????

 

מה שמעניין יהודי אמיתי, זה לא מה יש לו בעולם הזה, אלא מה יהיה לו בעולם הבא!

 

?????????

 

הגנרטור מספק חשמל תמיד, אך אם יהיה אור או לא, זה תלוי בך אם תלחץ על המתג או לא. השם יתברך תמיד מספק אמונה ויראה ואהבה ורצונות טובים, אנחנו רק צריכים לפתוח את הלב והכל כבר יכנס!

 

?????????

 

כל מי שמשבח את שלטון הכופרים או פועל לטובתו או חוגג ב"יום העצמאות", יתן על כך את הדין בלי ספק. השם יתברך טוען "איך שיתפת פעולה עם המורדים בי"?!

 

?????????

 

תחשוב ותדבר על הטוב – יגדל הטוב, תחשוב ותדבר על הרע - יגדל הרע. הרוצה לעזור לאשתו וילדיו, חבריו ומכריו, יחשוב עליהם תמיד רק טוב.

 

?????????

 

הקדוש ברוך הוא לא אוהב מי שחושב מחשבות רעות על אחרים.

 

?????????

 

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מיהו ישראל? מי שהוא א. ישר עם האל, ב. שר ומשבח לאל, ג. שׂר ושולט על היצר הרע.

 

?????????

 

גוי יושב בבטלה, יהודי אינו רשאי לשבת בבטלה! או תלמד או תתפלל או תעשה מצוה או תעבוד, ואם אי אפשר, דבר עם ה', ואם גם זה אי אפשר, תחשוב על ה'!

 

?????????

 

גם בזמן שלומדים צריך לחשוב על ה', שלא נהיה מאלה שלומדים וחושבים על הבלים!

?????????

 

רק האדם יכול לעורר ולנער את עצמו כראוי, אם הוא ירצה לעשות תשובה, וזה הרבה יותר חזק ממה שיעוררוהו אחרים, טובה מכה אחת שאדם נותן בלבו של עצמו, יותר ממאה מכות שאחרים נותנים לו. קשה לנקות כראוי תרנגולת שהתפלשה בעפר, אך אם היא תנער את עצמה, ברגע אחד היא תהיה נקיה, וזהו "התנערי מעפר קומי"! הכל תלוי בנו!

 

?????????

 

כשתרצה לראות מה הן שאיפותיך ומה אתה מחפש ומה בראש שלך, תראה למי אתה מתחבר ומי הם חבריך!

 

?????????

 

אדם פגום יותר - דן לכף חובה יותר, וכן להפך, השלם יותר - יודע לדון לכף זכות יותר.

?????????

 

היעדרות משיעורי תורה גורמת לאדם לשקוע בבוץ עמוק של תאוות ועבירות, והוא עוד מדמיין שדרכו נכונה, עליו נאמר "יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות"!

?????????

 

על מצוה ומעשה טוב שקשה לבצע יש הרבה יותר שכר, ואם היינו יודעים את גודל השכר היינו רצים במיוחד אחרי המעשים הטובים הקשים.

 

?????????

 

מהמוות אין מה לפחד, אך ממה שיהיה אחריו יש ויש!

 

?????????

 

כלל גדול לחיים: כל גשמיות שפוגעת ברוחניות יש לוותר עליה בהקדם, וכשה' רואה שכך אדם עושה הוא יתן לו גם רוחניות וגם גשמיות.

 

?????????

 

מי שעושה תשובה הוא מוגן מפני כל צרה, ומי שלא, שום הגנה לא תעזור לו.

 

?????????

 

השם יתברך הוא האבא שלנו, הוא המלך שלנו, הוא האלוקים שלנו, הוא הכל בשבילנו!

?????????

 

אדם שרגיל לברך תמיד אחרים, יקבל הרבה ברכות משמים, והרגיל בקללות, יקבל כמו כן משמים.

 

?????????

 

השמחה עוזרת בשמירת הברית, והעצבות עוזרת לפגם הברית.

 

?????????

 

כשאדם מאמין באמונה שלמה שהכל מהשם יתברך לטובה, הרבה יותר קל לו להיות בשמחה תמיד.


?????????

 

מי שמחפש חיי נוחות ו"רמת חיים" גבוהה, בקלות יגיע לפריקת עול או שיהיה דתי מזוייף.

?????????

 

ירא שמים לא נמנע רק ממה שאסור, אלא גם ממה שאינו מומלץ.

 

?????????

 

אנשים צדיקים שאין להם מינוס עם השם יתברך מנצלים את זמנם ככל האפשר, ובעלי תשובה שיש להם מינוס כל כך גדול עם השם יתברך, יש להם עוד זמן לתאוות שלהם?!

?????????

 

הרכבת נוסעת טוב, כאשר הקטר הוא טוב וחזק והקרונות מחוברים היטב. קהל קדוש יצליח בעבודת ה' כאשר הרב הוא טוב במידות וחזק בתורה ויראת שמים וכולם מחוברים אליו היטב ולאן שיוביל - הם אחריו!


?????????

 

דרכו של היצר להתחיל עם האדם בדבר שאינו עבירה אך גם לא מצוה, וכשמתרגל האדם להבלים, מושך אותו לעבירה, ומשם לעבירות חמורות וכו' עד לגיהנם!

 

?????????

 

אנשים עם אמונה חזקה מקבלים הרבה יותר ברוגע צרות ותקלות בחיים, ואנשים בלי אמונה, כל צרה קטנה שוברת אותם לגמרי.


?????????

 

אדם שמקבל מרשם מהדוקטור, הרי לעולם לא שואל שאלות, ועושה ככל אשר יאמר, זאת מפני שמאמין שהדוקטור רוצה לטובתו. קל וחומר בהשם יתברך, שאין מי שרוצה לטובתנו יותר ממנו, אין לשאול שאלות אלא לקבל הכל באהבה כי אנחנו בידיים טובות!

 

?????????

 

אדם שמקלל אחרים הוא בסכנה הרבה יותר גדולה מהמקולל, עדיף להיות מקולל מאנשים ולא מקלל אנשים!

 

?????????

 

להצלחה בחינוך הילדים צריך הרבה תפילה, הרבה דמעות, והרבה דוגמא אישית טובה!


?????????

 

יסורים באים או בשביל לנקות את החטאים שבעבר, או בשביל שתתקן את החטאים שבהווה, או גם וגם.

 

?????????

 

לא מספיק ללמוד תורה, צריכים גם לאהוב את התורה, "מה אהבתי תורתך".

 

?????????

 

יהודי צריך להיות עדין ומעודן, ולא להתנהג בגסות ופראות, אלא בנימוס ודרך ארץ, ולכן גן עדן נקרא כך, כי הוא מקום לעדינים, ומי שאינו כזה, יתנקה בגיהנם עד שיירגע ויהיה עדין, ואז יכנס לגן עדן.

 

?????????

 

אדם מתגאה בביגוד בבית ברכב וכו', חזר בתשובה וכבר לא מתגאה בזה, מפתה אותו היצר להתגאות באיך שלומד ומתפלל, בזקנו ופאותיו וכו'. צריך לשמוח בכך, אבל לא להתגאות, הגאווה תמיד מרחיקה מאוד מה'!


?????????

 

הרשעים, מעשיהם ודיבוריהם באים לפני מחשבה, הצדיקים לעומתם חושבים הרבה לפני כל דיבור ומעשה.

 

?????????

 

בלי משגיח צמוד, לעולם לא יהיה בעל תשובה כשר למהדרין! חייבים הדרכה ורב צמוד המשגיח גם על מעשיך שמחוץ לכתלי בית המדרש.

 

?????????

 

צריך להיזהר מאוד מלפגוע בשבורי לב, "כי גואלם חזק הוא יריב את ריבם איתך", יש להם גב יותר חזק משלנו, השם יתברך מגבה אותם יותר מאותנו, "קרוב ה' לנשברי לב".

 

?????????

 

הסגולה הטובה ביותר לפרנסה מבורכת היא : א, ב, ג, ד. יש א'מונה יש ב'רכה. יש ג'זל יש ד'לות. תהיה ישר ונאמן ללא פשרות!

?????????

 

הפרנסה לא משהו – לא נורא. הבריאות לא משהו – לא נורא. התורה והמצוות לא משהו – נורא ואיום! הלא זהו העיקר בחיים, מדוע אינך משקיע בו?!

 

?????????

 

התמימות והפשיטות הם פרוייקט עבורנו, עלינו לעשות כל השתדלות כדי להשיגם!

 

?????????

 

אין מה שיכול לנקות את הלב מהקליפות שצבר כמו ההתמדה בשיעורי תורה. לא שיעורי תורה מדי פעם, אלא התמדה בהם יום יום!

?????????

 

סגולה להצלחה, לזכור תמיד שה' עושה הכל, וקובע הכל, ורק עצתו תקום, ואנחנו כלום!

?????????

 

הבוטח בעצמו לא יצליח בכלום, הבוטח בה' יצליח בכל מה שיעשה.

 

?????????

 

גם בחיי האדם האיכות עדיפה מכמות, זה לא משנה כמה שנים היית חי, אלא איך היית חי!

?????????

 

יש דתיים שהכיפה לא נפלה להם אך הלב נפל להם! אין להם כל קשר אמיתי מהלב להשם יתברך!

 


?????????

 

יהודי שיש לו רוגע וסבלנות לדברים שבקדושה, לימוד תורה ותפילה וכו', סימן טוב הוא לו. יהודי שיש לו קוצר רוח בתורה ותפילה, והוא רגוע רק כשעוסק בגשמיות, סימן רע הוא לו. אדם רגוע כשעוסק במה שאוהב ובמה שחשוב לו! מי שבית מלון עושה לו נחת ומנוחה יותר מבית המדרש, מצבו הרוחני לא טוב!

 

?????????

 

אדם שרוצה סימן אם מקפידים עליו משמים, יראה אם הוא מקפיד על אחרים. אדם שמוותר יוותרו לו, מקפיד יקפידו עליו.

 

?????????

 

לעולם לא יהיה שלום בית אצל זוג גאוותנים, אחד מהם חייב להפסיק עם גאוותו, ומוטב שיעשו כך שניהם.


?????????

 

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, משפט המפתח של העם היהודי. איתו יהודי מתחיל את חייו, בשמע ישראל שאומרים בברית, ואיתו מסיים את חייו בשמע ישראל שאומרים עליו ביום הפטירה.

 

?????????

 

אתה רוצה להיות סוחר טוב ומוצלח? תתמיד בשיעורי תורה ותלמד הרבה תורה, זו המצוה הכי רווחית, "תלמוד תורה כנגד כולם"!


?????????

 

אתה רוצה בית טוב ומבורך? תרגיל את עצמך ואת בני ביתך שלא להסתכל על שום דבר של אחרים ורק לשמוח בחלק שנתן לכם ה'!

 

?????????

 

בעל תשובה פירושו שיהיה כזה שיוכל לענות תשובה לכל מה שישאלו אותו אחרי 120 שנה, כי יהיה מתוקן כראוי, אבל מי שאין לו פה להשיב ולא מצח להרים ראש איך ייקרא בעל תשובה?!

 

?????????

 

אתה רוצה חִיות ושמחה בעבודת ה'? תשמור על העיניים!

 

?????????

 

לכל אדם יש טרדות בחיים, אין להמלט מכך. אשרי מי שטרדותיו הן בענייני קדושה!

 

?????????

 

בשמים שומעים את הלב יותר מאשר את הפה. מי שמתפלל או שר בלא לב וכוונה, רואים אותו בשמים כאילו שהוא מניע את שפתיו בלא לומר כלום, כי הלב לא עובד והפה לא עוזר. חייבים תמיד ללוות את הפה עם הלב!

?????????

 

ככל שמתקדמים אל הסוף באחרית הימים, הכל נעשה הפוך יותר ויותר, מה שמתועב יותר - נעשה רצוי יותר בעיני אנשים, ומה שרצוי יותר - נעשה מתועב יותר בעיני אנשים.

?????????

 

העולם הזה דומה ל"רכבת שֵׁדִים", שם יש הרבה דברים מפחידים אך אין הם יכולים להזיק לך בפועל, אם תביט בהם הם עלולים להזיק לנפשך מגודל הפחד.


?????????

 

כמו כן בעולם, יש הרבה דברים מפחידים, שרק מהפחד אפשר להינזק או למות מהם, מה יעשה אדם ויינצל? יעצום עיניים ויידע שהכול דמיון אחד גדול ואף אחד לא יזיק לו אם לא שיגזור ה', ואם ה' גזר אין מה לדאוג ולפחד כי הכל לטובה!

 

?????????

 

יש סוף לצרות, אך אין סוף לשכרו של מי שמקבל אותם באהבה וחוטף למרות הכל הרבה תורה ומצוות.

 

?????????

 


היצר הרע לא יעזוב אותנו כל ימי חיינו, השאלה היא האם כשתרצה תוכל להשתחרר ממנו או לא, אם כן – אתה השולט, ואם לא – הוא השולט.

 

?????????

 

המבחן של בעל תשובה הוא האם הוא מצליח לשנות את הרגלי העבר שלו.

 

?????????

 

האישה היא כלי עזר נפלא לעבודת המידות של האיש, דרכה יש מבחנים ודרכה גם שומעים ציונים...!


?????????

 

יהודי טוב בורח משתיה חריפה, הלא כשאנו מרוכזים, מלחמת היצר קשה, אם לא נהיה מרוכזים - בוודאי שנפסיד.

 

?????????

 

כמה ה' שמח כששרים אליו ופונים אליו!

 

?????????

 

אדם שמכווין לעשות רק טוב ומבטל מחשבות עצמו ותכנוניו, השם יתברך כבר יקח אותו למקומות טובים מאוד!

 

?????????

 

השם יתברך הוא המציל הכי טוב, לכן בכל צרה שלא תבוא תצעק ישר אליו יתברך.

 

 

אדם השומר על עיניו יש לו יצר הרע קטן, ומי שפוגם בעיניו יש לו תאוות ויצרים גדולים ירחם ה'.

 

?????????

 

למרות כל הפגמים במשך היום, אם בסוף היום הגעת לשיעור תורה ניצחת! כי הוכחת שלא התייאשת וכי רצונך הוא להתחזק וקטעת בכך את מזימת היצר, כי אין רצונו בעבירות בלבד, אלא בהידרדרות שמובילה לכפירה גמורה, ואם עצרת את ההידרדרות, וכל יום אתה עוצר אותה בשיעור תורה, ניצחת!

 

?????????

 

כל מה וכל מי שמקרר אותך בעבודת ה', מחֹה תמחה אותו מקרבתך, כי אין הוא אלא העמלק הארור!

 

 ?????????

 

בדור הזה יש מגמת ירידה בעבודת ה', לכן כל מי שאחוז בתרבות הדור הזה הוא אוטומטית בירידה! יש לאחוז בדרכי אבותינו ומשם הדרך לעליה!

 

?????????

 

פעם אחת ששברת את מידת הכעס, הרי זה יותר טוב מכמה תעניות וסיגופים!

 

?????????

 

כשהכול הולך טוב, לא חכמה להיות בשמחה, החכמה היא להיות בשמחה גם כשלא הולך כלום!

 

?????????

 

כשאדם רוצה לחזור בתשובה, דבר ראשון הוא צריך להוריד את הגאווה, את הפאר והגינדור והמותגים, תשובה אמיתית חייבת ענווה!

?????????

 

מי שרוצה חיים טובים יותר, שיזכור את הנוסחא הבאה: תחשוב פחות תתפלל יותר!

?????????

 

כל ההתחלות קשות, ולאחר מכן תענוג, הרווחת גם עולם הזה וגם עולם הבא!

 

?????????

 

עכשיו אנחנו בחלום, כשנמות נתעורר.

 

?????????

היצר הרע עלול לקחת מאיתנו הרבה דברים, על דבר אחד יש להלחם בחירוף נפש והוא - הרצון.

 

?????????

 

הנסיונות הם כמו צירים באים והולכים באים והולכים, התפקיד שלנו זה להחזיק מעמד עד הלידה, זמן הגאולה או זמן המיתה.

?????????

 

המנצח במלחמת היצר, הוא לא זה שמביס את יצרו, כי אין בנו מי שיביסו, אלא זה שתמיד נלחם איתו.

 

?????????

 

גם אם יהודי אוכל חזיר, חס ושלום, לפחות שלא יזל לו הריר על שפתיו, לא להנות מהעבירות.

 

?????????

 

אין לך יהודי שאין לו שע"ה, ש'לחן ע'רוך ה'תבודדות.

 

?????????

 

הקביעות בכל דבר, היא יסוד בעבודת ה'.

?????????

 

מי שיש לו יראת ה' טהורה, לעולם לא יפול ממנה, יראת ה' טהורה עומדת לעד!

 

?????????

מי שמחפש את המותר ולא את המומלץ, יכול להראות כמו גוי!

 

?????????

 

בשמים מחשיבים בעיקר את טוהר הכוונה בכל דיבור ומעשה.

 

?????????

 

ממצוות אף פעם לא מפסידים ומעברות אף פעם לא מרוויחים.

 

?????????

 

מי שתאב ורוצה מאוד דבר מסוים לא יהיו לו על זה קושיות, ומי שאינו רוצה, לא יעזרו לו על זה כל התירוצים. לטוב ולרע.


?????????

 

תכלית האמונה זריקת השכל.

 

?????????

 

באש ובמים אבינו שבשמים!

 

?????????

 

מי שכואב לו הלב על עבירותיו, הוא צריך לשמוח, כי זה סימן שיש לו לב!

 

?????????

 

ביהדות אין - או הכל או כלום, מה שחטפת זכית לָנֵצח, ו-מעט, גם הוא טוב מאוד!


?????????

 

כל דבר שהוא נכון ואמיתי הוא לא קל לביצוע בהתחלה, וגם בהמשך, כשהוא קל, תמיד יש נסיונות, והגיבור ינצח!

 

?????????

 

כל דבר שצנוע יותר - קדוש יותר, והקדוש יותר - צנוע יותר.

 

?????????

 

מי שמתמקד במה שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם הקדוש ברוך הוא מתמקד במה שהוא (האדם) רוצה.

 

?????????

 

מי שמתמיד בשיעורי תורה יש לו תקוה גדולה לעתיד לבוא.


?????????

 

ירא שמים משתדל לעזור לעצמו ברוחניות ולזולתו בגשמיות.

 

?????????

 

כשיש הרבה סוגי אמת, זהו השקר הכי גדול, כי אמת יש אחת! וזוהי אחת מצרות אחרית הימים, שהאמת נעשית עדרים עדרים.

 

?????????

 

מי שמצא אמת אשרי חלקו, ויאחז בה חזק בלא להרפות. ומי שעדיין לא מצא, שימשיך לחפש בלא לאות.

 

?????????

 

מי שאין בו ענווה, לעולם לא יהיה איש אמת, שנאמר אמת מארץ תצמח.

 

?????????

 

אין דבר טוב או רע גשמי שלא בא מחמת עניין רוחני, ומי שמתקן את הרוחניות שלו שיהיה בטוח שגם הגשמיות תתוקן.

?????????

 

תשתדל יותר בשביל הקדוש ברוך הוא והוא ישתדל יותר בשבילך.

 

?????????

 

האמונה מביאה להסרת כל הדאגות, וכגודל האמונה כך גודל הרוגע.

 

?????????

 

אנשים אומרים אין שכל אין דאגות, אולם האמת היא שאם יש שכל אין דאגות, שכל של אמונה.

 

?????????

 

מוטב שאדם יזרוק את השכל וכך יצליח, כי אם לא, השכל יזרוק אותו.

 

?????????

 

התמימות חשובה לקדוש ברוך הוא יותר מכל החכמולוגים.

 

?????????

 

פשוט שאין ברירה חוץ מאשר להאמין שיש בורא לעולם אך העיקר הוא לחיות את זה.


?????????

 

מי שלומד תורה כדי לפטם את השכל ולא לומד תורה כדי להרבות במעשים טובים הוא מתרחק מה' עם כל ההשלכות.

?????????

 

כל התורה בשביל המצוות וכל המצוות בשביל האמונה.

 

?????????

 

יהודי לא צריך ללמוד תורה כדי להיות דוקטור בתורה אלא כדי להיות עבד ה' נאמן בתמימות גמורה.

 

?????????

 

פעמים רבות הצלחתו של האדם מתחילה מנפילתו.


?????????

 

המניעות והקשיים הצרות והיסורין הם הם היסודות שעליהם יעמוד בנין טוב בכל תחום, כגודל הקושי בהתחלה כך גודל חוזקו של הבנין.

 

?????????

 

הדבר הכי גדול שאפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא זה אמונה שלמה תמימה וחזקה.

?????????

 

המאמין רואה ניסים בכל יום.

 

?????????

 

בעולם הזה יש או טוב או מוטב ואין שום רע כלל!

 

?????????

 

יהודי מאמין רואה את כל הקשיים והצרות שלו כניתוח המביא לרפואה שלמה.

?????????

 

אדם שרוצה להחזיק חזק בדרך האמת צריך הרבה ענווה.

 

?????????

 

אנשים תמימים אפשר "לסדר", אבל ה' שומר אותם, ואותו אי אפשר לסדר.

 

?????????

 

כדאי לזכור את דברי החתם סופר שכל מי שניסה להשיג את האלוקים בשכל, הגיע לכפירה מקוצר המשיג ומעומק המושג.


?????????

 

דברים רעים בקלות משיגים, ובדור הזה לא צריך לחפש אותם, הם כבר יבואו אליך, תפקידך לברוח מהם.

 

?????????

 

האויב הכי מצוי ומסוכן לבעל תשובה זהו הבלבול.

 

?????????

 

בעל תשובה שעוד לא עברו עליו בזיונות ויסורים הוא עדיין לא בעל תשובה כראוי.

 

?????????

 

בעולם הזה אתה צריך לחטוף לפני שיחטפו אותך למעלה!


?????????

 

הכוח של כל דבר גשמי זה ברוחניות שבו.


?????????

 

לפעמים הצלחתו של אדם היא בכך שהוא לא מצליח.

 

?????????

 

השינה 1/60 ממיתה, החלום הוא 1/60 מהחלום הגדול והעמוק של החיים שלנו. היינו כחולמים!!

 

?????????

 

צריך זכות כדי לחזור בתשובה, אך יותר מזה צריך רצון חזק.

 

?????????

אם תיקח את התענוג שהיה לך ושיהיה לך וגם של כל בני העולם וגם של כל הדורות שהיו ויהיו, תרכז הכל לרגע אחד, ודע כי משב רוח אחד של גן עדן נותן תענוג יותר מכל זה! וזה עוד לא הגן עדן עצמו!

?????????

 

יצר הרע, כשמתנגדים לו בעקביות, הוא מתמתק ונהפך לך לעוזר.

 

?????????

 

שמירת העיניים זו לא חסידות זו חובה!

 

?????????

 

אשרי מי שמתעייף על דברי תורה ולא על דברים בטלים.


                                                      ?????????


אלו הכופרים הגדולים, העונש הכי גדול שלהם הוא שאין הם מקבלים עונש בעולם הזה.

?????????

 

כל העניין בעשיית המצוות הוא על בסיס אמונה בלא קבלת תוצאות.

 

?????????

 

במקום של אמונה אין שם שכל ובמקום שאין שכל שם נמצאת אמונה.

 

?????????

 

כל פגם בעיניים מוריד הרבה כוחות בעבודת ה'.


?????????

 

מה השורשים של האדם להחזיק בעבודת ה', אלו המעשים. אך תורה ואפילו הרבה, בלא מעשים, רוח קלה עוקרתו והופכתו על פניו.

 

?????????

 

כל זמן שאתה עם ה', הכל לטובתך ואפילו הצרות, ואם אתה לא איתו, הכל לרעתך ואפילו הטובות.

 

?????????

 

זה נכון שמי שרוצה לקבל על עצמו קבלות בעבודת ה' זה אמור להיות בהדרגתיות, אמנם מי שקבוע היטב באמת בשיעורי תורה יכול להיות בטוח שלא יפול מקבלות אלה.

 

                                                     ????????? 


אדם שאין לו את כל מה שהוא רוצה, אבל יש לו את הקדוש ברוך הוא בלב, שווה הרבה יותר ממי שיש לו הכל אבל הקדוש ברוך הוא לא נמצא בלבו.

 

?????????

 

אמונה חייבת לבוא לידי ביטוי במעשים.

?????????

 

בשיעור תורה מי שרוצה להצליח צריך להפעיל את האוזניים הרבה יותר מהפה.

 

?????????

 

תדעו נאמנה שרק שיפור המעשים, זה מה שיעזור לאדם להתקדם בעבודת ה'.


                                                      ?????????


מי שנמצא במקומות נמוכים רוחנית, צעקתו לה' נשמעת יותר מאלו שנמצאים במקומות גבוהים, כי ה' מביט יותר אל מקומות אלו.

 

?????????

 

כל בעל תשובה צריך לדעת בימי האור שיגיעו ימי החושך ולהתכונן לכך היטב.

 

?????????

 

היצר הרע אין לו בעיה שתעשה מצוות אך שלא יהיה שום דבר בקביעות, הוא מאוד לא אוהב את הקביעות!

 

?????????

 

אם אדם לקוי בבין אדם לחברו, אין ספק שהוא לקוי גם בבין אדם למקום.

 

?????????

 

מי שמתחזק ומתמיד להתחמם בשיעור תורה, הוא יינצל מהקירור שבחוץ.

 

?????????

 

לעשות כל מיני מעשים זה פשוט, אבל להשיג מהמעשים את התכלית שהיא התקרבות לה' זה הרבה יותר קשה.

 

?????????

 

איך ינצל אדם מהיצר הרע, יגיע לשיעור תורה יזרוק את השכל ויאמין בתמימות לכל אשר שומע וכמובן ישתדל ליישם.


                                                    ?????????


השתיקה מראה על כשרות האדם וריבוי הדיבור מוכיח כמו כן להפך.

 

?????????

 

דבר שאתה עושה בקדושה יש לו קיום.

 

?????????

 

מליון שקל שאין בהם ברכה לא שווים שקל אחד שיש בו ברכה.

 

?????????

 

מה שאתה יכול לברוח מזירת היצר הרע תברח! ואל תתקרב למקומות או מצבים של פיתוי.

?????????

 

מי שרוצה סגולה לכל הדברים הטובים, שיתחיל לשמור על העיניים.

 

?????????

 

מי שיגיע לאחר 120 לעולם העליון כשהוא מלא בכסף, הוא יתבייש מאוד כי שם זה נחשב ללכלוך.

 

?????????

 

הקירבה לה' שאליה הגיעו אבותינו עם התמימות, אנו עם אלף דפי גמרא לא נגיע אליה, חסרה לנו תמימות! 

 

   ?????????

        

מי שתמיד מצפה להיות מושלם, שיצפה להרבה אכזבות בחייו, צריך לרצות להיות מושלם אך גם להתאזר בסבלנות רבה כי הדרך ארוכה.

 

?????????

 

אין כזה דבר תשובה בלי ענווה! צריכים להתרחק מאוד מאוד מהגאווה!

 

?????????

 

אדם לא יכול להתנהג בפראות וחוסר דרך ארץ ולהיקרא עבד ה'.

 

?????????

 

מי שרוצה להכפיל שכרו לעולם הבא שיעשה ענייניו ומצוותיו בשמחה.

 

?????????

 

המרבה בצדקה חוסך לעצמו הרבה נזקים.


?????????

 

יש הבדל שמים וארץ בין יהודי שמחפש מה מותר לבין יהודי שמחפש לעשות את רצון ה' ואת המומלץ.

 

?????????

 

ישנם דברים שאנו ממש לא מבינים, העניין הוא לא להבין אלא להאמין.

 

?????????

 

מי שיש לו מעשים רעים, השכל שלו מתעקם, ועל ידי כך הוא מתרחק מהאמת.

 

                                                     ?????????


אין דבר כזה בעל תשובה בלי שיעור תורה בכל יום.

 

?????????

 

מי שמואסים בו רעים ורשעים, סימן שהוא ירא חטא.

 

?????????

 

אין שטות גדולה יותר מלתכנן את העתיד.


?????????

 

יהודי שמוריד ראש עובר יפה את כל הצרות דהיינו שמקבלם בסבלנות ואמונה, ומי שמרים ראש, כבר יורידו לו אותו בכך שהוא יסבול יותר!

 

                                                     ?????????


מי שחוקר אצל אחרים לדעת ענייניהם, בידוע שהוא אינו הגון.

 

?????????

 

אשרי מי שלא עושה חשבון לדור הזה, וחי כמו הדורות הקודמים, בלי שינוי כלל בסגנון חיי היהודי!

 

?????????

 

בדור הזה הזרם גרוע ומסוכן, או שאתה צדיק ואתה מוזר ושונה כי אתה שוחה נגד הזרם, או שאתה רשע שנסחף עם הזרם.

 

?????????

 

אנשים רוצים משיח, אבל צריך לדעת שמשיח ראשי תיבות מ'י ש'מאמין י'ישארח'י, דהיינו שהמשיח דורש אנשי אמונה חזקים!

 

?????????

 

התורה ניתנה בשביל שאנשים לא יעשו את מה שהם רגילים לעשות.

 

?????????

 

כל האמונה בנויה דוקא על מה שאתה לא רואה!


?????????

 

התאוות שאדם שקוע בהם, לבסוף מהן  בעצמן הוא יסבול.

 

?????????

 

אם אתה רוצה להיות חכם תהיה שמח!

 

?????????

 

מי שיש לו בעיות וצרות, שלא יחשוב שה' עזב אותו, אלא הוא עזב את ה'.

 

?????????

 

צריך השתדלות, אבל זה לא קובע את ההצלחה, הסייעתא דשמיא, זה מה שקובע!


?????????

 

כשה' לא איתך, לא תצליח, גם אם מה שאתה אומר ומתכנן נראה הגיוני ונכון, אם אין סייעתא דשמיא זה לא יצליח!.

 

?????????


אדם צריך להיות מאנשי מעשה, לא מאנשי דיבור ולא מאנשי הלב!

 

?????????

 

השמחה מעידה על ענווה, כי עצבות באה מגאווה.

 

?????????

 

לפעמים יהודי צריך להוריד בכח את הגאוה ולעשות דברים שרק עניו עושה.

 

?????????

 

מי שרוצה ברכה גדולה בכל תחומי החיים, שיתחזק באמונה, שנאמר איש אמונות רב ברכות.

 

                                                       ?????????


מנהגו של עולם שאנשים עובדים אצל בעל הבית בשביל המשכורת, אבל אצל השם יתברך, עובדים אותו בגלל שאוהבים אותו גם בלא קשר למשכורת.

 

?????????

 

יצר הרע כשמגיע הסוף שלו, הוא יעשה הכל כדי לתפוס כמה שיותר אנשים ברשתו, לכן יש להיזהר מאוד.

 

?????????

 

ה' מנווט את האדם על פי הרצונות שלו.

 

?????????

 

רוב העולם, מחפשים מה מותר ולא מה מומלץ, והצדיקים מחפשים לעשות רצון קונם.

 

?????????

 

הציבור יש לו כח השפעה גדול לטוב או לרע לכן נתון חשוב מאוד הוא מי עומד בראשם.

?????????

 

בעל הבית שכל היום עובד והמעט שלומד עושה כראוי ביראת שמים, הוא יותר טוב מאברך שכל היום לומד ולא מתקן מעשיו ומידותיו.

 

?????????

 

בשביל להיות 100% ברוחניות צריך להיות 0% ברצון לגשמיות.

 

?????????

 

ישנה שיטה אחת בעבודת ה', מה שמקרב אותנו לה' - מקרבים ועושים ומה שמרחיק מה' - מרחיקים.

 

?????????

 

חיים בעולם הזה פעם אחת, תנצל את ההזדמנות כראוי ותחיה לנצח.

 

?????????

 

לפני שאדם בוחר בדרך מסויימת, צריך להפעיל הרבה שכל כדי לבדוק היטב להיכן הוא הולך, אך לאחר שבחר דרך, יזרוק את השכל כמה שיותר ויעשה כאשר יאמרו לו.

 

?????????

 

לפעמים ישנו בלבול ורוח סערה שתפקידה לבלבל ולבחון את החלשים ולחזק עוד יותר את החזקים, כמו עמלק, סמל הקירור, שפגע רק בנחשלים.

 

?????????

 

אדם ללא תמימות ועבודת המידות ושיפור המעשים, אלא כל היום גמרא גמרא, בסוף היצרים שלו יגמרו אותו.

 

?????????

 

הקדושים יותר צנועים יותר, והטמאים יותר פרוצים יותר.

 

?????????

 

מי שכואב לו על דבר רע שעשה, סימן טוב הוא, סימן שהוא חי, כי המת לא מרגיש כלום.

 

?????????

 

אדם שאינו מסודר הוא לעולם לא יהיה חכם.


?????????

 

לצערנו יש בדור הזה הרבה מקומות שיש שם תורה, אבל את הקדוש ברוך הוא הם לא הזמינו אליהם...


                                                      ?????????


בידוע שמי שמגנה ירא שמים הוא מחלקו של השטן.

 

?????????

 

מי שתמיד חושב שלילי על אנשים, הוא בעצמו שלילי.

 

?????????

 

כל זמן שאדם אוחז ברצון לעבוד את ה', גם אם מעשיו אינם לגמרי בכיוון זה, הוא צריך לשמוח.

 

?????????

 

הקדוש ברוך הוא לא נותן במתנה יראת שמים, אבל סיוע להגיע לכך הוא נותן.

 

                                                      ?????????


אדם טוב עושה הרבה וחושב שעשה רק מעט, ואדם רע עושה מעט וחושב שעשה הרבה.

?????????

 

רק אנשים אמיתיים יסתדרו עם האמת.

 

?????????

 

אדם טוב, הקדוש ברוך הוא עוזר לו לחשוב נכון ולעשות את הטוב ביותר.

 

?????????

 

צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו. מי שהולך עם היצר הרע בידידות, סופו לסיים איתו בקבר!

 

?????????

 

מי שרוצה להצליח, צריך להרגיש שמגיד השיעור הוא החבר הכי טוב שלו ורק בשבילו הוא מגיע לשיעור ולא בשביל אף חבר!


?????????

 

הסכנה הכי גדולה לטיילן היא כשאין לו מדריך טיולים המכיר את הדרך, בעל תשובה בלי רב צמוד והדרכה על כל דבר, הוא בקלות יאבד כיוון וימצא עצמו בתהום או בין חיות רעות.

 

?????????

 

אנחנו בעולם הזה לא בשביל לקחת אלא בשביל לתת.

 

?????????

 

ידוע שההבדל בין חכם לפיקח הוא שהחכם לא נכנס למקומות שפיקח יודע לצאת מהם, וזה מפני שהחכם עיניו בראשו, בואו נהיה חכמים!

 

?????????

 

כל מי שהפרנסה שלו מרחיקה אותו מה' בסוף מהפרנסה שלו בעצמה הוא יקבל את המכה.

?????????

 

מי שמדמיין את המשפט שלו בבית דין של מעלה, יוכל לצאת מכל הדמיונות.

 

?????????

 

גוי עובד בשביל שיהיה לו מה לאכול ואוכל בשביל שיהיה לו כח לעבוד, אבל יהודי עובד אוכל ישן ועושה הכל לכבוד השם יתברך.

 

?????????

 

כל מי שקשור יותר מדי לעולם הזה הוא לא יצליח כראוי לבנות את העולם הבא שלו.

?????????

 

תאמינו בתמימות בהשם יתברך בתורה וחכמיה, ובזכות זה תזכו לחיי העולם הבא.

?????????

 

לברוח מה' אי אפשר אבל לברוח אל ה' תמיד אפשר.

 

?????????

 

אדם שנקרא "חי טוב", זה לא אדם עשיר אלא אדם מאושר, אפשר לחיות חיים אמתיים וטובים גם בלי להיות עשיר. ודוקא העושר מביא דאגות.

 

?????????

 

מי שרוצה להתעלות בתורה הוא חייב להיות מסודר בכל האופנים.

 

?????????

 

רק זוג גאוותנים לא יוכלו להסתדר ביניהם.


?????????

 

כל מי שהוא ישר רואה את הישר כישר, וכל מי שהוא עקום רואה את הישר כעקום.


                                                      ?????????


כשאדם לא שמח אלא עצוב, אין הוא עושה את רצון השם יתברך.

 

?????????

 

הגוים אומרים אכול ושתֹה כי מחר נמות, אנחנו אומרים תורה ומצוות כי מחר נמות.

?????????

 

אחים יקרים לא לתת ליצר הרע לבזבז לנו את הזמן!

 

?????????

 

מי שלא יעבוד על המידות שלו, לא תעזור לו שום סגולה, ומי שכן יעבוד על המידות שלו, לא יצטרך לשום סגולה.

 

                                                      ?????????                                           


התעוררות מלמעלה תלויה רק בהתעוררות מלמטה, אם לא תצעק הצילו איך יצילו אותך.

 

?????????

 

דבר שהוא לא קבוע, בקלות מבטלו היצר הרע, מפני כך כל מצוה ותלמוד תורה חייבים להיות קבועים.

 

?????????

 

הצלחתו האמיתית של אדם לא נמדדת באיזה משפחה הקים ואיזה בית בנה ואיזה רכב קנה, ואף לא בכמה מצוות עשה וכמה תורה למד אלא ב-עד כמה הוא קרוב להשם יתברך.

 

 

אנשים רבים דואגים רבות לכל העניינים הגשמיים, פרנסה, ילדים, בית וכד', אמנם צריכים הם לדעת כי בזמן שידאגו לתורה ומצוות ולמה שה' רוצה, הוא כבר יטפל בכל דאגותיהם.

 

?????????

 

רק בטחון! תבטח בה' - תרויח. תבטח בעצמך - תפסיד.

 

?????????

 

מי שמשקיע במצוות, משמים ידאגו להשקיע בו, ומי שמזלזל במצוות, יזלזלו בו משמים.

?????????

 

אדם צריך לשמוח תמיד ולא לדאוג, כי גם הצרות שלך וגם אתה בסוף תעברו מן העולם.

?????????

 

מי שבית המדרש בשבילו זה גן עדן, והוא שמח להגיע אליו ומרבה לשבת בו, סימן שיהיה לו גן עדן.

 

?????????

 

המבחן האמיתי הוא לעבוד את ה' בסתר, שנאמר הצנע לכת עם אלוקיך.

 

?????????

 

יצר הרע יכול לנצח חכמים גדולים בתורה, אבל נגד התמימים אין לו סיכוי, כי כל הכח שלו זה פלפולים וחכמות.


                                                    ?????????


מי שה' אוהב אותו זה לא בא לידי ביטוי בכסף שה' נותן לו, אלא במצוות שה' נותן לו, זוהי המתנה האמיתית של ה' שמראָה את אהבתו לאדם.

 

?????????

 

בדור הזה בשביל להחזיק חזק, צריך מטען גדול וחזק של אמונה ויראת שמים.

 

?????????

 

אדם צריך להיות חסיד יותר מאשר חכם.

?????????

 

מה גורם ליהודי לאבד את התמימות והאמונה שלו, רק העוונות שבידו, והתאוות שבלבו.

בשביל לחיות טוב יותר, לא זורקים רוחניות אף פעם ולא שום מצווה או לימוד תורה, אלא את הגשמיות צריך לזרוק.

 

?????????

 

בעבודת ה' יש כלל, לא עושים חומרא על חשבון אחרים לעולם, ולפעמים גם על עיקר הדין מוותרים אם יש מתירים.

 

?????????

 

יהודי חייב להיות תמיד מרוכז ומיושב בדעתו, כי תמיד הוא נמצא במלחמה.

 

?????????

 

אחים יקרים פעם אחת חיים, בואו נחטוף תורה מצוות ומעשים טובים וחיוכים. עבדו את ה' בשמחה!

 

?????????

 

 

מי שבא לשיעור לשם שמים, אין סיכוי שלא ישמע איזה פרט הנוגע אליו ושיעזור לו להתחזק.

?????????

 

אשרי מי שבגוף שלו יש סימנים של קדושה, לדוגמה: צלקת שנוצרה מדבר מצווה כגון שנחתך בהיותו סנדק או שהתפילין השאירו רושם קבוע בראשו או בידו, או שהוכה על היותו יהודי.

אהבה פירושה לתת, תאווה פירושה לקבל.


?????????

 

אמת מארץ תצמח, בלי ענוה אין אפשרות להגיע לאמת.

 

?????????

 

מי שקשה לו לשמוח בידוע שהוא כעסן.

 

?????????

 

ההבדל בין עצבות ללב נשבר שהלב נשבר הוא עם אמונה והעצבות בלי אמונה.

?????????

 

אין ספק שסברתו של אדם נמשכת על פי טבעו ותאוותו, ולכן העצל חכם בעיני עצמו יותר משבעה חכמים.

 

?????????

 

בשביל לשמור את האמת בדור אחרון, חייבים להיות עדרים עדרים, ולכל עדר רועה ומנהיג, אלו החיים שלא בתוך עדר הם חיים בשקר ומנהיגם הוא היצר הרע בעצמו.

?????????

 

מי שלא מוכן להתאמץ לא יהיה לו עתיד מוצלח.

 

?????????

 

היכן נכנס היצר הרע, היכן שפותחים לו! תסגרו את כל הפתחים!

 

?????????

 

יש באמונה כלל ברזל והוא נקרא "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד".

 

?????????

 

מי שהוא מפונק הוא יהיה עני בעולם העליון.

?????????

 


יש הרבה יהודים שאינם יודעים שהם יהודים, ויש הרבה יהודים שיודעים שהם יהודים ומתנהגים כמו גוים. אשרי היהודי שיודע שהוא יהודי ומתנהג כיהודי!

 

?????????

 

אדם שרוצה איכות בלימודו, שיחזור שוב ושוב, אם לא חוזרים לא יודעים ולא רואים תועלת בלימוד, כזורע ואינו קוצר!

 

?????????

 

קיימות שתי שיטות נגד היצר הרע, או להלחם בו, או להגביר את הטוב וממילא הרע נופל, וזו האחרונה עדיפה.

 

?????????

 

בשביל להיות יהודי כמו שה' רוצה צריכים לעזוב הרבה דברים שהדור הזה מורגל בהם.

 

?????????

 

אנשים כיום מחפשים חדשנות, אנחנו צריכים לחפש איך אבותינו היו נוהגים, צאי לך בעקבי הצאן!          

 

 

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏