מושגים ביהדות- "עשר זכירות"

"עשרת הזכירות". עשר זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום...

עשר זכירות

 

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה הריני בא לקיים מצות עשר זכירות שחייב אדם לזכור בכל יום ואלו הן:

 

א.        יציאת מצרים.

ב.         והשבת.

ג.         והמן.

ד.         ומעשה עמלק.

ה.        ומעמד הר סיני.

ו.         ומה שהקציפו אבותינו להקדוש ברוך הוא במדבר ובפרט בעגל.

ז.         ומה שיעצו בלק ובלעם לעשות לאבותינו למען דעת צדקות ה'.

ח.        ומעשה מרים הנביאה.

ט.        ומצות וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל.

י.         וזכירת ירושלים תיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏