מושגים ביהדות- "שלושה עשר עיקרים"

"שלושה עשר עיקרים של האמונה". 13 עיקרי האמונה כפי שכתבו לנו הגאונים...

שלושה עשר עיקרי האמונה

 

הריני מאמין באמונה שלמה בשלושה עשר עיקרים של התורה הקדושה:

 

א.        שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח.

 

ב.         והוא אחד.

 

ג.         ואין לו גוף ולא דמות הגוף.

 

ד.         ושהוא קדמון לכל קדומים.

 

ה.        ואין עבודה לזולתו.

 

ו.         ויודע מחשבות בני אדם.

 

ז.         ונבואת משה רבינו עליו השלום אמת.

 

ח.        ושהוא אדון לכל הנביאים.

ט.        ושהתורה נתונה מן השמים.

 

י.         ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום.

 

יא.       ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים.

 

יב.       ושיבוא מלך המשיח.

 

יג.        ושהמתים עתידים להֵחיות.

 

 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתכוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד אמן כן יהי רצון:


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏