תפילות- "תפילה לפני הלימוד"

"תפילה לפני הלימוד". תפילת נחוניא בן הקנה שהיה אומר בכניסתו לבית המדרש. טוב לאומרה לפני שמתחיל בלימודו

תפילה לפני הלימוד

 

יהי רצון מלפניך יי אלוהַי ואלוהי אבותי, שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברַי, ולא אומר על טמא טהור, ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חברַי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי ה' ייתן חכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.תוספת שכדאי לומר: 

כן יהי רצון מלפניך, ריבונו של עולם, שכל מה שאלמד יביא לשיפור מידותַי ולהתחזקותִי במצוות ובמעשים טובים, למצוא חן בעיניך ובעיני כל אדם, אמן כן יהי רצון:
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏