תפילות- "תפילה לניצול הזמן"

"תפילה לניצול הזמן". תפילה המעוררת לניצול הזמן

תפילה לניצול הזמן

 

רבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שתרחם עלי בזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב ובזכות משה אהרן יוסף, דוד ושלמה - תעזרני על דבר כבוד שמך לנצל את הזמן כראוי בתורה תפילה מצוות ומעשים טובים, ותצילני מאיבוד הזמן.

 

ועזור נא לי שתהיה התכלית לנגד עיני תמיד, כי "אין אבידה כאבידת הזמן" ו"אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הולך שמה" ו"אם לא עכשיו אימתי"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏