תפילות- "תפילה אחרי הלימוד"

"תפילה אחרי הלימוד". תפילת נחוניא בן הקנה שהיה אומר ביציאתו מבית המדרש. טוב לאומרה לפני שמסיים לימודו

תפילה אחרי הלימוד


מודה אני לפניך ה' אלוהי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏