תפילות- "תפילה לשמירת הלשון"

"תפילה לשמירת הלשון". תפילה להינצל מדיבורים אסורים, עוון לשון הרע ורכילות...

תפילה לשמירת הלשון

 

ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון, שתזכני היום ובכל יום לשמור פי ולשוני, לבלי להילכד בדיבורים אסורים ובעוון לשון הרע ורכילות, ואהיה זהיר/ה לדבר אפילו על איש או אישה יחידים, כל שכן מלדבר על כלל ישראל שעוונו חמור מאוד.

 

והנה ריבונו של עולם, בראת בי אוזניים לשמוע בהן דברי קדושה ודברי תורה, אוי לי כי טימאתי אותם בשמיעת דברי נבָלה ולשון הרע וכל דברים האסורים ובכללם דברים בטלים. אוי לאוזניים שכך שומעות.

 

והנני מתחרט/ת מאוד על זה, והריני משחר/ת פניך שתעזרני שאשמור את עצמי מלשמוע דבר שאינו הגון, וכל שכן שאשמור את עצמי שלא להיות במקום שמדברים שם דברים שאינם הגונים.

 

וכל מה ששמעו אוזני דברים שלא כרצונך עזרני נא שיהיו נשכחים ממני לגמרי, וזכני שאפילו בשוגג ושלא במתכוון ואפילו על ידי אונס לא ישמעו אוזני דבר שאינו הגון, ותהיינה אזני מקודשות ושומעות רק דבר מצווה. 


אמן כן יהי רצון. 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏