תפילות- "תפילה לפני העבודה"

"תפילה לפני העבודה". תפילה קצרה לפני היציאה לעבודה...

תפילה לפני היציאה לעבודה

 

יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון, שתעזרני היום ובכל יום ויום, להינצל מכל שמץ איסור בזמן שהותי בעבודה ובדרך אליה הלוך וחזור, שלא אפגום פי בדיבור אסור, ולא אוזנַי בשמיעה אסורה, ולא עינַי בהסתכלות אסורה, ולא מוחי במחשבה אסורה.

 

וזכני להיות דבק בך יתברך שמך במשך כל היום, ולחשוב עליך ועל תורתך ומצוותיך, וזכני לנצל את זמני הפנוי לחטוף עוד תורה ותפילה ומצוות שהם הרווח האמיתי.

 

והצילני נא מעוונות שבין אדם לחברו, שלא אגרום חלילה גזל למעסיקַי ושתהיה עבודתי נאמנה, ושלא אפגע חלילה באף אחד מחברַי לעבודה, וישמחו בי מעסיקַי וחברַי, ואשמח גם אני בהם.

 

וזכני לפרנס את משפחתי בכבוד ולצאת ידי חובת ההשתדלות שציויתנו, כי אתה זן ומפרנס לכל ואתה מחיה את כולם, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏