תפילות- "תפילה לשלום בית"

"תפילה לשלום בית". תפילה למי שרוצה להתחזק בשלום בית...

תפילה לשלום בית

 

יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון, שתעמוד לי זכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, וזכות משה אהרן יוסף ודוד, ותעזרני לעשות כל השתדלות למען השלום בביתי.

 

זכני לכבד ולהעריך את אשתי כראוי במחשבה בדיבור ובמעשה, ולראות תמיד את הטוב שבה ולהדגישו בפניה.

 

זכני להחמיא לאשתי בכל עת על כל דבר טוב שעושה או אומרת, ובכך לתת כוחות לנפשה אשר רק בכך תלויים ועומדים כל חייה התקינים.

 

והצילני ושמרני והרחיקני מלהעיר לאשתי חס ושלום, אשר אין דבר מצוי המקלקל שלום בית ומוריד את כל הכוחות לאישה כמו ההערות. וזכני להעיר רק אם אקיים את כל התנאים להערה ולא זולת זה.

 

הצילני מלפגוע באשתי היקרה בשום זמן ובשום עניין, אלא רק לרומם את רוחה ולשמח את נפשה. הצילני מלכעוס ולהרים קולי על אשתי, וזכני לדבר תמיד בנחת.

 

הצילני מלהחסיר לאשתי דבר מצרכיה ותן לי פרנסה טובה שאוכל למלא כל מחסורה כי היא תלויה בי ואני תלוי בך. זכני להציע תמיד עזרה לאשתי בכל אשר תצטרך והצילני מעצלות ומהתחמקות מעזרה בבית.

 

זכני להיות ותרן גדול והצילני מלהיות אפילו קפדן קטן. זכני להיות תמיד חכם ולעשות מה שמועיל והצילני מלרצות להיות צודק. זכני לגרום שתהיה אשתי תמיד שמחה ומאושרת והצילני מלגרום לה לעצבות או לחלישות הדעת.

 

זכני שתדע ותרגיש אשתי שהיא באמת האחת והיחידה עבורי, ושלא אגרום לה לקנאות.

 

זכני לעשות תמיד רצונך, לברוח מעבירות ולרדוף אחר המצוות, באשר זהו תנאי הכרחי לשלום בית, כי ברצות ה' דרכי איש גם אשתו תשלים איתו.

 

אדון השלום, מלך שהשלום שלו! יודע אני כי החסרונות הם רק בי ואני הגורם לקלקול בשלום ביתי, מעשַי יקרבוני ומעשי ירחקוני, ואם אין אני לי מי לי, ואין אני מאשים חלילה את אשתי, כי כל חסרון בה נובע מחסרון בי.

 

אנא ממך אב הרחמן, עזרני להיות באמת אדם טוב ובעל טוב ולעשות הכל למען השלום, ואתה הבטחת כי בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו והבא ליטהר מסייעין בידו.

 

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמן: 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏