תפילות- "תפילה על הבנים"

"תפילה על הבנים". תפילה נפלאה לאומרה על הבנים והבנות לבריאות והצלחה בכל...

תפילה על הבנים

 

ריבונו של עולם, זכנו שיהיו בנינו מאירים בתורה, ויהיו בריאים בגופם ושכלם, בעלי מידות טובות, עוסקים בתורה לשמה, ותן להם חיים ארוכים וטובים, ויהיו מלאים תורה וחכמה ויראת שמים, ויהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה, ותצילם מעין הרע ומיצר הרע ומכל מיני פורענויות, ויהיו להם חושים בריאים לעבודתך.

 

וזכנו ברחמיך הרבים, אותי ואת בעלי / אשתי, שתמלא ימינו באריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים, באהבה ושלום, ונזכה לגדל את כל אחד מבנינו וכל אחת מבנותינו לתורה לחופה ולמעשים טובים.

 

ותזמין לכל אחד מבנַי את בת זוגתו, ולכל אחת מבנותַי את בן זוגה, ולא יידָחו מפני אחרים חס ושלום. וברך מעשי ידינו ליתן להם מוהַר ומתן בעין יפה, ונוכל לקיים כל מה שאנו מבטיחים לתת להם בלי נדר, ולהשיאם עם זיווגם בימי הנעורים, בנחת ברווח ובשמחה.

 

ומהם יצאו פירות טובים ובנים צדיקים, זוכים ומזכים לכל ישראל, ולא יתחלל שמך הגדול על ידינו ולא על ידי זרענו חס ושלום.

 

ומלא כל משאלות לבנו לטובה בבריאות והצלחה וכל טוב, ויתגדל כבוד שמך הגדול וכבוד תורתך על ידינו ועל ידי זרענו וזרע זרענו תמיד אמן כן יהי רצון. 


יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי: 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏