תפילות- "תפילה על המשפחה"

"תפילה על המשפחה". תפילה מיוחדת על המשפחה לשמירה ברוחניות ובגשמיות...

תפילה על המשפחה

 

ריבונו של עולם, אל רחום וחנון, אין כמוך ואין כמעשיך, אין עוד מלבדך ואפס זולתך!

 

יהי רצון מלפניך שתרחם עלינו, ותשמור אותי ואת אשתי (האישה אומרת: בעלי) וילדיי מכל דבר רע, בין ברוחניות ובין בגשמיות, ותיתן לנו חיים טובים ובריאים, ארוכים ומתוקנים.

 

ותשמור את ילדינו מכל מכשול חטא ועוון, ותצילם מיצר הרע ומחבר רע ומעין הרע, ותשמרם מכל צרה וצוקה ומייסורים וחולאים רעים ומכל מיני פורענויות המתרגשות ובאות לעולם.

 

ותזכנו לחתנם בימי נעוריהם, ותזמין להם זיווגים הגונים, יראי שמים ובעלי מידות טובות, בריאים ומתוקנים בגוף ונפש, ממשפחות טובות והגונות.

 

ותזכנו שיהיו ילדינו חכמים ונבונים, אוהבי ה', יראי אלוקים, אנשי אמת, זרע קודש, בה' דבקים, ומאירים את העולם בתורה ומעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא ונרווה מהם רק נחת של קדושה. והבנות צדקניות וצנועות, ונשות חיל נאמנות, אמן נצח סלה ועד.

 

ותזכנו לראות מהם נכדים ונינים ובני נינים, כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.

 

עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידיך, עשה למען אברהם יצחק ויעקב ולמען משה אהרן יוסף דוד ושלמה.

 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏