תפילות- "תפילה לרפואה שלמה"

"תפילה לרפואה שלמה". "תפילה על חולה"... תפילה על חולה לרפואה שלימה...

תפילה לרפואה שלמה

 

יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם. בזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ובזכות משה אהרן יוסף דוד ושלמה, יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון שתתמלא ברחמים על

 

(שם) בן / בת (אמא)

 

ותשלח לו / לה רפואה שלמה, לכל אבריו/ה וגידיו/ה, ברוחניות וגשמיות. אל נא רפא נא לו/ה בתוך שאר חולי ישראל, וזכות הצדיקים תגן בעדו/ה, ויקום / ותקום במהרה ממיטת חוליו/ה, ויזכה / ותזכה בבריאות איתנה, לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים אמן ואמן:
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏