תפילות- "תפילה בקברות צדיקים"

"תפילה לקברות צדיקים". תפילה קצרה לאומרה כשפוקדים קבר של צדיק...

תפילה בקברות הצדיקים

 

יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון שתעזור לי ברוב רחמיך וחסדיך, בזכות הצדיק הטמון כאן, עבדך רבי... (לומר את שם הצדיק הקבור...) ותושיע אותי בכל המצטרך, בין ברוחניות ובין בגשמיות.

 

ותקרבני לעבודתך ותזכני לתשובה שלמה, לתקן כל מה שחטאתי לפניך, וזכני להיות נקי לפניך מכל רבב חטא ועוון, ותזכני לאהבה וליראה את שמך.

 

ותעזור לי בכל מה שיעזור בעבודתך יתברך שמך, הן בבריאות והן בפרנסה טובה, ותשמור מכל רע אותי ואת אשתי וילדיי וכל משפחתי.

 

ותזכנו להיות כולנו עבדיך ויודעי שמך, ומקדשי שמך ברבים, אנא ה' הושיעה נא. אנא ה' הצליחה נא, יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי:

 

 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏