תפילות- "תפילה על ייסורים"

"תפילה לייסורים". תפילה על כל מיני ייסורים מתוך ספר 'שומר אמונים'...

תפילה להקלה בכל מיני ייסורים

 

אני מאמין באמונה שלמה שזה הצער והייסורים שבא לי, הוא בהשגחה פרטית מעם ה', והנני מקבל עלי באהבה.

 

וכל זה בא לי מסיבות עוונותיי הרבים, וצדיק אתה ה' על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי. ויהי רצון שיהיו אלו הייסורים לכפרה על עוונותיי הרבים.

 

והנה מצד הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתוודות על החטא ועוון שבסיבתם בא לי אלו הייסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין אתי יודע עד מה.

 

לכן יהי רצון מלפניך אבי שבשמים שתימחוק ותשריש החטא ועוון ופשע שגרמו לי אלו הייסורים, ויומתקו כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל, ויתהפכו כל הצירופים לטובה ויימשך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם אמן:


 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏