תפילות- "תפילה על הפרנסה"

"תפילה על הפרנסה". תפילה קצרה על הפרנסה...

תפילה על הפרנסה

 

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיו מזונותיי ופרנסתי, ומזונות ופרנסת בני ביתי, עם מזונות ופרנסת כל עמך בית ישראל, מוכתרים ומאומָתים ומצודָקים בידך, ואל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה והפתוחה הקדושה והרחבה.

 

ותהא מלאכתנו וכל עסקינו לברכה ולא לעניות, לחיים ולא למוות, ותזכני שלא ייתחלל שם שמים על ידינו חלילה, ונהיה מן המועילים והמשפיעים טוב לכל אדם תמיד, ותמלא ידינו מברכותיך ושבענו מטובך כמו שעשית ליוצאי מצרים, כי אתה יי ברכת ומברך לעולם:

 

עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו: פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון: השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך לא ייתן לעולם מוט לצדיק: 


אמן כן יהי רצון. 

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏